• Naším cílem je

  respektování svobodné volby klienta

 • Naším cílem je

  ochrana a respektování lidských práv klienta

 • Naším cílem je

  poskytování kvalitní a profesionální rehabilitační péče

 • Naším cílem je

  nejvyšší kvalita poskytovaných služeb

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST SV. JOSEFA, o.p.s.

je nestátní nezisková organizace. Byla založena v roce 2002 za účelem poskytování sociálních služeb. Od roku 2006 poskytuje v Domě Sv. Josefa pobytovou sociální službu Domov pro seniory klientům, kteří jsou vzhledem k věku a zdravotnímu stavu závislí na pomoci jiné osoby a nemohou žít ve svém prostředí.

Služby jsou poskytovány dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou MPSV ČR č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Aktuální zprávy

NÁVŠTĚVY OD 25. KVĚTNA 2020 ZATÍM NEPOVOLENY
20.5.2020

OD  PONDĚLÍ  25. 5. 2020 MĚLY BÝT POVOLENY  NÁVŠTĚVY NAŠEHO DOMOVA. ...

PODĚKOVÁNÍ ZA POMOC A SPOLUPRÁCI
7.4.2020

Všichni zaměstnanci i klienti našeho Domova pro seniory děkují aspoň touto cestou níže uvedeným územně správním celkům, společnostem, firmám, jakož i soukromým osobám za materiální pomoc a vlídné slovo. Jedná se především o zdravotnické OOPP jako jsou ústenky, roušky, respirátory, rukavice, obleky, návleky, štíty, brýle a dezinfekční roztoky, tablet, knihy, polohovací křesla....

ZÁKAZ NÁVŠTĚV V DOMOVĚ - 3. BŘEZNA 2020
03.03.2020

Z DŮVODU NAŘÍZENÍ VLÁDY ČR KVŮLI PANDEMII ZPŮSOBENÉ KORONAVIREM SARS-CoV-2,  KTERÝ ZPŮSOBUJE  ONEMOCNĚNÍ  COVID-19, PLATÍ PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY A OSTATNÍ NÁVŠTĚVY...