• Naším cílem je

  respektování svobodné volby klienta

 • Naším cílem je

  ochrana a respektování lidských práv klienta

 • Naším cílem je

  poskytování kvalitní a profesionální rehabilitační péče

 • Naším cílem je

  nejvyšší kvalita poskytovaných služeb

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST SV. JOSEFA, o.p.s.

je nestátní nezisková organizace. Byla založena v roce 2002 za účelem poskytování sociálních služeb. Od roku 2006 poskytuje v Domě Sv. Josefa pobytovou sociální službu Domov pro seniory klientům, kteří jsou vzhledem k věku a zdravotnímu stavu závislí na pomoci jiné osoby a nemohou žít ve svém prostředí.

Služby jsou poskytovány dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou MPSV ČR č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Aktuální zprávy

Velikonoční výstava v CSS Český Těšín
16.04.2019

Naši zaměstnanci přijali pozvání na Velikonoční výstavu do Domova pro seniory Centra sociálních služeb v Českém Těšíně. Během dopoledne si prohlédli výrobky uživatelů tamního Domova a protože to byla výstava prodejní, tak si zakoupili některé z výrobků připomínajících dobu Velikonoční....

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA - 12. dubna 2019
12.04.2019

Každoročně, vždy v poslední pátek před Velikonocemi pořádá náš Dům Sv. Josefa tradiční Velikonoční výstavu. Nejinak tomu bylo i letos. Všichni naši pracovníci se podíleli na přípravách i samotném průběhu výstavy. O vystavované výrobky se postarali naši klienti společně s pracovnicemi sociálního úseku....

NÁVŠTĚVA "U PERNÍKÁŘKY" - 4. dubna 2019
04.04.2019

V krásném čtvrtečním dopoledni jsme navštívili v blízkém Českém Těšíně provozovnu U PERNÍKÁŘKY.  Naši klienti byli spolu s doprovázejícími pracovníky pozváni na tradiční "perníkovou" Velikonoční výstavu. Hned u vchodu nás uvítala  majitelka a vedoucí v jedné osobě paní Pavlína. Po krátkém uvítání a seznámení se začátky činnosti a současným provozem jsme se vrhli do prohlídky celé výstavy....