• Naším cílem je

  respektování svobodné volby klienta

 • Naším cílem je

  ochrana a respektování lidských práv klienta

 • Naším cílem je

  poskytování kvalitní a profesionální rehabilitační péče

 • Naším cílem je

  nejvyšší kvalita poskytovaných služeb

Aktivizační činnosti 2016

Předvánoční koncert žáků ZUŠ

16.12.2016
Letošní prosinec je velmi bohatý na kulturní a společenský život v našem Domově. Příkladem může být dnešní vystoupení žáků Základní umělecké školy z Českého Těšína. Za doprovodu svých učitelů zahráli skladby ze svého repertoáru z vážné hudby, ale také lidové písně či vánoční koledy.

Předvánoční zpívání s pěveckým sborem GODULAN

15.12.2016
Znovu po roce nás v tento adventní čas navštívilpěvecký sbor Godulan. Celý sbor i sólisté nám předvedli své pěvecké umění v pásmu písní z našeho regionu, ale i písní vánočních. Umělecký program se naším klientům velmi líbilauž teď se těšíme na další jejich návštěvu.

Vánoční výstava v Komorní Lhotce 26 - 27. listopadu 2016

26.11.2016
Místní spolek KLÍČ v Komorní Lhotce každoročně pořádá vánoční výstavu v prostorách Kulturního domu. Letos se náš Domov poprvé zúčastnil této výstavy, která je prodejná. Protože se návštěvníkům naše výrobky velmi líbily, tak jsme odešli nakonec s plnou kasičkou. Utržené finanční prostředky použijeme na další výrobu v rámci aktivizačních činností našich klientů. Ostatní vystavovatelé byli určitě pro naše pracovnice dobrou inspirací pro budoucí výstavy.

Vánoční výstava

25.11.2016
Letošní tradiční vánoční výstava se jako obvykle konala v prostorách našeho Domu Sv. Josefa. Bohatou vánoční výzdobu a především výrobky vlastnoručně vyrobili naši klienti za pomoci našich pracovnic. Výstavu, která se koná vždy v předvečer 1. neděle adventní, navštívilo přibližně 200 hostů z řad rodinných příslušníků, občanů Ropice nebo okolních obcí.

OSLAVA 10. VÝROČÍ DOMOVA PRO SENIORY

22.9.2016
Měsíc září Léta Páně 2016 byl dnem velké oslavy zahájení činnosti a sociální služby Domov pro seniory Obecně prospěšné společnosti Sv. Josefa, o. p. s. v Domě Sv. Josefa v Ropici. Oslavy se zúčastnili klienti a zaměstnanci našeho zařízení a také rovněž spousta pozvaných hostů.

POHYBOVÁ AKTIVIZACE - 2. srpna. 2016

3.8.2016
V rámci pohybové aktivizace naše pracovnice společně s vedoucí sociálního úseku paní Andělou připravily pohybovou hru s míčem a také mini závod našich klientů s vozíčky. Do her se zapojili všichni přítomní klienti,neboť pohyb na svěžím vzduchu podpořený krásným slunečním dnem je tím nejlepším lékem na případnou nudu.