• Naším cílem je

  respektování svobodné volby klienta

 • Naším cílem je

  ochrana a respektování lidských práv klienta

 • Naším cílem je

  poskytování kvalitní a profesionální rehabilitační péče

 • Naším cílem je

  nejvyšší kvalita poskytovaných služeb

Aktivizační činnosti 2016

POHYBOVÁ AKTIVIZACE - 2. srpna. 2018

3.8.2018
V rámci pohybové aktivizace naše pracovnice společně s vedoucí sociálního úseku paní Andělou připravily pohybovou hru s míčem a také mini závod našich klientů s vozíčky. Do her se zapojili všichni přítomní klienti,neboť pohyb na svěžím vzduchu podpořený krásným slunečním dnem je tím nejlepším lékem na případnou nudu.

Předvánoční koncert žáků ZUŠ

16.12.2016
Letošní prosinec je velmi bohatý na kulturní a společenský život v našem Domově. Příkladem může být dnešní vystoupení žáků Základní umělecké školy z Českého Těšína. Za doprovodu svých učitelů zahráli skladby ze svého repertoáru z vážné hudby, ale také lidové písně či vánoční koledy.

Předvánoční zpívání s pěveckým sborem GODULAN

15.12.2016
Znovu po roce nás v tento adventní čas navštívilpěvecký sbor Godulan. Celý sbor i sólisté nám předvedli své pěvecké umění v pásmu písní z našeho regionu, ale i písní vánočních. Umělecký program se naším klientům velmi líbilauž teď se těšíme na další jejich návštěvu.

Vánoční výstava v Komorní Lhotce 26 - 27. listopadu 2016

26.11.2016
Místní spolek KLÍČ v Komorní Lhotce každoročně pořádá vánoční výstavu v prostorách Kulturního domu. Letos se náš Domov poprvé zúčastnil této výstavy, která je prodejná. Protože se návštěvníkům naše výrobky velmi líbily, tak jsme odešli nakonec s plnou kasičkou. Utržené finanční prostředky použijeme na další výrobu v rámci aktivizačních činností našich klientů. Ostatní vystavovatelé byli určitě pro naše pracovnice dobrou inspirací pro budoucí výstavy.

Vánoční výstava

25.11.2016
Letošní tradiční vánoční výstava se jako obvykle konala v prostorách našeho Domu Sv. Josefa. Bohatou vánoční výzdobu a především výrobky vlastnoručně vyrobili naši klienti za pomoci našich pracovnic. Výstavu, která se koná vždy v předvečer 1. neděle adventní, navštívilo přibližně 200 hostů z řad rodinných příslušníků, občanů Ropice nebo okolních obcí.

OSLAVA 10. VÝROČÍ DOMOVA PRO SENIORY

22.9.2016
Měsíc září Léta Páně 2016 byl dnem velké oslavy zahájení činnosti a sociální služby Domov pro seniory Obecně prospěšné společnosti Sv. Josefa, o. p. s. v Domě Sv. Josefa v Ropici. Oslavy se zúčastnili klienti a zaměstnanci našeho zařízení a také rovněž spousta pozvaných hostů.