• Naším cílem je

  respektování svobodné volby klienta

 • Naším cílem je

  ochrana a respektování lidských práv klienta

 • Naším cílem je

  poskytování kvalitní a profesionální rehabilitační péče

 • Naším cílem je

  nejvyšší kvalita poskytovaných služeb

Stravování

Obecně prospěšná společnost Sv. Josefa, o. p. s. zajišťuje na základě pobytové  sociální služby úplné celodenní    stravování pro své vlastní klienty a  připravuje také stravování pro své zaměstnance.
Nedílnou součástí je v rámci naší doplňkové činnosti a spolupráce s Obcí Ropice rozvoz obědů v pracovních dnech spoluobčanům jmenované obce a také občanům do některých okolních obcí.
 

Pro všechny strávníky je připraven jídelní lístek na vždy následující dva až tři týdny. Skladba jídelního lístku je určena nutriční a kalorickou hodnotou jídel. Denně připravujeme také racionální, diabetickou a žlučníkovou dietu. Jsme rovněž schopni zajistit jiný druh diety podle momentálních potřeb klienta, vycházejících z jeho aktuálního zdravotního stavu. 


Také v mezích norem se snažíme vyjít vstříc strávníkům v jejich přáních. Většinu jídel přizpůsobujeme krajovým zvyklostem, ale také umíme zajistit jídla jiných zemí, krajů či kuchyní.