• Naším cílem je

  respektování svobodné volby klienta

 • Naším cílem je

  ochrana a respektování lidských práv klienta

 • Naším cílem je

  poskytování kvalitní a profesionální rehabilitační péče

 • Naším cílem je

  nejvyšší kvalita poskytovaných služeb

Stravování

Obecně prospěšná společnost Sv. Josefa, o. p. s. zajišťuje na základě pobytové sociální služby úplné celodenní stravování pro své vlastní klienty a  připravuje také stravování pro své zaměstnance.
Cena 1 obědu od 1. února 2023 je 98,- Kč.
Nedílnou součástí je v rámci naší doplňkové činnosti a spolupráce s Obcí Ropice rozvoz obědů v pracovních dnech spoluobčanům jmenované obce a také občanům do některých okolních obcí. 
Cena za rozvoz  je 30,- Kč.

Pro všechny strávníky v Domově je připraven jídelní lístek  vždy na následující dva  týdny. Skladba jídelního lístku je určena nutriční a kalorickou hodnotou jídel. Denně připravujeme racionální, diabetickou a žlučníkovou dietu. Jsme rovněž schopni zajistit jiný druh diety podle momentálních potřeb klienta, vycházejících z jeho aktuálního zdravotního stavu. 


Také v mezích norem se snažíme vyjít vstříc strávníkům v jejich přáních. Většinu jídel přizpůsobujeme krajovým zvyklostem, ale také umíme zajistit jídla jiných zemí, krajů či kuchyní.