• Naším cílem je

  respektování svobodné volby klienta

 • Naším cílem je

  ochrana a respektování lidských práv klienta

 • Naším cílem je

  poskytování kvalitní a profesionální rehabilitační péče

 • Naším cílem je

  nejvyšší kvalita poskytovaných služeb

TÝDEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - 7. - 13. října 2019

2.9.2019
V rámci týdne sociálních služeb i v našem Domě Sv. Josefa proběhne Den otevřených dveří. Tento den jsme prakticky neurčili, protože náš Domov může navštívit široká veřejnost nejen právě ve výše uvedeném týdnu, ale návštěvníkům se budou naši zaměstnanci věnovat prakticky po celý rok. V rámci týdne sociálních služeb uskutečníme přátelské sportovní setkání s několika dalšími Domovy pro seniory při utkáních v "Netradičních sportovních disciplinách".

                                                                

BOHOSLUŽBA V KAPLI SV. JOSEFA - 7. srpna 2019

7.8.2019
V kapli Svatého Josefa v našem Domově opět po měsíci celebroval Mši Svatou kněz páter Adrian právě se vzpomínkou na život a činy Svatého Josefa. Kapli zaplnili do posledního místa klienti našeho Domova, ale i zaměstnanci, kteří doprovázejí klienty jako klíčoví pracovníci. Mše svatá je velmi oblíbenou činností v rámci aktivizace a také osobních pocitů a vnímání tohoto svátku našimi klienty. Mše Svatá je v našem Domově hojně navštěvována klienty bez rozdílů.    
GALERIE Bohoslužba
 

POSEZENÍ U PARDUBY - 4. července 2019

4.7.2019
Čtvrteční dopoledne na počátku července bylo stvořeno na krásnou procházku mimo areál našeho Domu Sv. Josefa. Klienti, kteří projevili ochotu si na takový výlet zajít a nebo zajet na vozíčku, se oblékli do svátečního a mohli společně s ošetřovatelkami vyrazit. No, nebylo to moc daleko. Stačilo přejít rušnou silnici a po dvěstě  metrech byli všichni na místě v zahrádce Restaurace U Parduby. Slečna servírka byla velmi ochotná, a tak nás rychle obsloužila.

NAŠE MOBILNÍ ZAHRÁDKA - 25.června 2019

25.6.2019
V rámci aktivizačních činností si naši klienti společně se sociální a aktivizační pracovnicí řekli, že v rámci pohybu na zdravém vzduchu vlastnoručně vyrobí "zahrádky na kolečkách". K výrobě stačilo několik vyřazených dřevěných palet, trochu hnědé barvy na dřevo, několik plastových koleček a hlavně šikovné ruce.

PETANQUE V BYSTŘICI - 21. června 2019

21.6.2019
Již potřetí za sebou jsme se zúčastnili "Mistrovství světa seniorů v petanque" v Domově Senior v Bystřici. V letošním roce si vzal pod patronát tuto akci pan starosta Bystřici a za vydatné finanční podpory Moravskoslezského kraje se mohl turnaj a především kulturní a doprovodný program pod názvem "Senioři dětem a děti seniorům", uskutečnit.

DIVADELNÍ LÉTO V TĚŠÍNĚ - 19. června 2019

20.6.2019
Na pozvání pana ředitele z Centra sociálních služeb z Českého Těšína jsme se divácky zúčastnili "Zahájení divadelní sezony" v tamním Domově pro seniory. Mezi hosty jsme viděli zástupce města Český Těšín v čele s paní starostkou, zástupce Domovů a sociálních služeb ze Slovenska, Polska a také z Havířova. Přítomni byli rovněž i zástupci z neziskové organizace ADRA.

SMAŽENÍ VAJEČINY - 13. června 2018

13.6.2019
V čase šesti týdnů po Velikonočních svátcích stalo se tradicí v našich krajích smažení vaječiny. Společně uctít tento zvyk přišli naši klienti a pracovníci pod pergolu na zahradě Domu Sv. Josefa. Nejdříve si všichni pochutnali na báječném koláči z dílny našich kuchařinek.

NÁVŠTĚVA TĚŠÍNSKÉHO DIVADLA - 30. května 2019

30.5.2019
V rámci zkvalitňování života uživatelů pobytových zařízení bylo i našemu Domovu nabídnuto prostřednictvím Moravskoslezského kraje shlédnout divadelní představení. Nakonec se všechno podařilo dojednat a naše dvě klientky za doprovodu aktivizační a sociální pracovnice shlédly muzikál s názvem Jedna noc na Karlštejně. 

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA v CSS Český Těšín

16.4.2019
Naši zaměstnanci přijali pozvání na Velikonoční výstavu do Domova pro seniory Centra sociálních služeb v Českém Těšíně. Během dopoledne si prohlédli výrobky uživatelů tamního Domova a protože to byla výstava prodejní, tak si zakoupili některé z výrobků připomínajících dobu Velikonoční.

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA - 12. dubna 2019

12.4.2019
Každoročně, vždy v poslední pátek před Velikonocemi pořádá náš Dům Sv. Josefa tradiční Velikonoční výstavu. Nejinak tomu bylo i letos. Všichni naši pracovníci se podíleli na přípravách i samotném průběhu výstavy. O vystavované výrobky se postarali naši klienti společně s pracovnicemi sociálního úseku.

NÁVŠTĚVA "U PERNÍKÁŘKY" - 4. dubna 2019

4.4.2019
V krásném čtvrtečním dopoledni jsme navštívili v blízkém Českém Těšíně provozovnu U PERNÍKÁŘKY.  Naši klienti byli spolu s doprovázejícími pracovníky pozváni na tradiční "perníkovou" Velikonoční výstavu. Hned u vchodu nás uvítala  majitelka a vedoucí v jedné osobě paní Pavlína. Po krátkém uvítání a seznámení se začátky činnosti a současným provozem jsme se vrhli do prohlídky celé výstavy.

SPOLEČNÝ WORKSHOP - 12. března 2019

12.3.2019
Pozvánku z Centra sociálních služeb Českého Těšína  na SPOLEČNÝ WORKSHOP jsme přijali velmi rádi. Z naší strany se workshopu zúčastnily dvě klientky společně s vedoucí sociálního úseku a aktivizační sociální pracovnicí. Tématem dopoledního posezení při kávě či čaji byly ruční práce spojené s ukázkami různých technik počínaje barvením, lepením, skládáním, pletením a mnohým dalším.