• Naším cílem je

  respektování svobodné volby klienta

 • Naším cílem je

  ochrana a respektování lidských práv klienta

 • Naším cílem je

  poskytování kvalitní a profesionální rehabilitační péče

 • Naším cílem je

  nejvyšší kvalita poskytovaných služeb

PODZIMNÍ OLYMPIÁDA - 10. října 2019

10.10.2019
V rámci týdne sociálních služeb a v rámci otevřených dveří v našem Domě Svatého Josefa jsme uspořádali Olympiádu v netradičních disciplinách. Sportovního klání se zúčastnilo celkem pět družstev. Dvě družstva postavili klienti našeho Domova s nehrajícím kapitánem panem ředitelem Ing. Pavlem Dyrčíkem a další tři družstva byla pozvána ze spolupracujících Domovů pro seniory, a to z blízkého Centra sociálních služeb v Českém Těšíně s nehrajícím kapitánem panem ředitelem Ing. Janušem Foltynem, ze vzdálenější Bystřice z Domu s pečovatelskou službou Senior s nehrající kapitánkou paní sociální Ivou Grocholovou a z nejvzdálenějšího Domu Seniorů Pohoda z Orlové s nehrající kapitánkou paní ředitelkou Bc. Vítězslavou Lojkovou.

TÝDEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - 7. - 13. října 2019

7.10.2019
V rámci týdne sociálních služeb i v našem Domě Sv. Josefa proběhne Den otevřených dveří. Tento den jsme prakticky neurčili, protože náš Domov může navštívit široká veřejnost nejen právě ve výše uvedeném týdnu, ale návštěvníkům se budou naši zaměstnanci věnovat prakticky po celý rok. V rámci týdne sociálních služeb uskutečníme přátelské sportovní setkání s několika dalšími Domovy pro seniory při utkáních v "Netradičních sportovních disciplinách".

                                                                

DEN SENIORŮ V POHODĚ - 24. září 2019

24.9.2019
Pozvání na oslavu Dne seniorů jsme přijali od vedení Domu seniorů POHODA v Orlové na den 24. září v dopoledních hodinách. Naše malá delegace se velmi ráda zúčastnila této oslavy. Přestože bylo celkem chladné počasí, tak se v zahradě této oslavy zúčastnilo hned několik delegací Domovů jak z Orlové, tak i např. z polského Raciborza. Než jsme si sedli k bohatě prostřeným stolům, tak hned po uvítání paní majitelkou začal kulturní program dětí z Orlovských škol a uměleckých kroužků. Hlavním mottem oslavy Dne seniorů byla soutěž o nejlepší "Zdravý koláč", který přinesly k vyhodnocení všechny zúčastněné Domovy. Porota ve složení ředitelů jednotlivých Domovů a hostů města Orlová nakonec při velmi těžké volbě vyhodnotila koláč z Domova Vesna v Orlové jako nejchutnější a "nejzdravější". Rovněž byla připravená bohatá tombola, ve které snad vyhráli všichni. Na závěr posezení jsme společně všichni poobědvali a konstatovali, že máme zase nové přátele. Prostě byl to pohodový den v POHODĚ. 
GALERIE Den seniorů v Pohodě


OPÉKÁNÍ PÁRKŮ - 17. září 2019

18.9.2019
V tento den bylo naplánováno tradiční a velmi oblíbené opékání párků. Přestože dopoledne bylo krásné slunečné počasí,tak odpoledne v čase opékání se zatáhlo a hlavně citelně ochladilo. Proto jsme zvolili raději posezení v teple naší jídelny. A vůbec to nebylo na škodu, poněvadž pan Jan vytáhl svůj oblíbený akordeon a mohli všichni zpívat: "Pějme píseň dokola". U hezkých známých i méně známých písniček nám naše sociální a aktivizační pracovnice roznášely čaj a společně upečený koláč. Nálada byla perfektní,ostatně to vidíte na fotografiích. než jsme se všichni nadáli, bylo pozdní odpoledne a čas podávání párků, které tentokrát připravila paní kuchařka v kuchyni. Neméně chutné a krásně opečené párky chutnaly báječně.Však také nic nezůstalo. Při poslední písničce jsme si všichni slíbili, že za rok na podzim tuto akci zopakujeme.
 
GALERIE opékání párků


BOHOSLUŽBA V KAPLI SV. JOSEFA - 7. srpna 2019

7.8.2019
V kapli Svatého Josefa v našem Domově opět po měsíci celebroval Mši Svatou kněz páter Adrian právě se vzpomínkou na život a činy Svatého Josefa. Kapli zaplnili do posledního místa klienti našeho Domova, ale i zaměstnanci, kteří doprovázejí klienty jako klíčoví pracovníci. Mše svatá je velmi oblíbenou činností v rámci aktivizace a také osobních pocitů a vnímání tohoto svátku našimi klienty. Mše Svatá je v našem Domově hojně navštěvována klienty bez rozdílů.    
GALERIE Bohoslužba
 

POSEZENÍ U PARDUBY - 4. července 2019

4.7.2019
Čtvrteční dopoledne na počátku července bylo stvořeno na krásnou procházku mimo areál našeho Domu Sv. Josefa. Klienti, kteří projevili ochotu si na takový výlet zajít a nebo zajet na vozíčku, se oblékli do svátečního a mohli společně s ošetřovatelkami vyrazit. No, nebylo to moc daleko. Stačilo přejít rušnou silnici a po dvěstě  metrech byli všichni na místě v zahrádce Restaurace U Parduby. Slečna servírka byla velmi ochotná, a tak nás rychle obsloužila.

NAŠE MOBILNÍ ZAHRÁDKA - 25.června 2019

25.6.2019
V rámci aktivizačních činností si naši klienti společně se sociální a aktivizační pracovnicí řekli, že v rámci pohybu na zdravém vzduchu vlastnoručně vyrobí "zahrádky na kolečkách". K výrobě stačilo několik vyřazených dřevěných palet, trochu hnědé barvy na dřevo, několik plastových koleček a hlavně šikovné ruce.

PETANQUE V BYSTŘICI - 21. června 2019

21.6.2019
Již potřetí za sebou jsme se zúčastnili "Mistrovství světa seniorů v petanque" v Domově Senior v Bystřici. V letošním roce si vzal pod patronát tuto akci pan starosta Bystřici a za vydatné finanční podpory Moravskoslezského kraje se mohl turnaj a především kulturní a doprovodný program pod názvem "Senioři dětem a děti seniorům", uskutečnit.

DIVADELNÍ LÉTO V TĚŠÍNĚ - 19. června 2019

20.6.2019
Na pozvání pana ředitele z Centra sociálních služeb z Českého Těšína jsme se divácky zúčastnili "Zahájení divadelní sezony" v tamním Domově pro seniory. Mezi hosty jsme viděli zástupce města Český Těšín v čele s paní starostkou, zástupce Domovů a sociálních služeb ze Slovenska, Polska a také z Havířova. Přítomni byli rovněž i zástupci z neziskové organizace ADRA.

SMAŽENÍ VAJEČINY - 13. června 2018

13.6.2019
V čase šesti týdnů po Velikonočních svátcích stalo se tradicí v našich krajích smažení vaječiny. Společně uctít tento zvyk přišli naši klienti a pracovníci pod pergolu na zahradě Domu Sv. Josefa. Nejdříve si všichni pochutnali na báječném koláči z dílny našich kuchařinek.

NÁVŠTĚVA TĚŠÍNSKÉHO DIVADLA - 30. května 2019

30.5.2019
V rámci zkvalitňování života uživatelů pobytových zařízení bylo i našemu Domovu nabídnuto prostřednictvím Moravskoslezského kraje shlédnout divadelní představení. Nakonec se všechno podařilo dojednat a naše dvě klientky za doprovodu aktivizační a sociální pracovnice shlédly muzikál s názvem Jedna noc na Karlštejně. 

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA v CSS Český Těšín

16.4.2019
Naši zaměstnanci přijali pozvání na Velikonoční výstavu do Domova pro seniory Centra sociálních služeb v Českém Těšíně. Během dopoledne si prohlédli výrobky uživatelů tamního Domova a protože to byla výstava prodejní, tak si zakoupili některé z výrobků připomínajících dobu Velikonoční.