• Naším cílem je

  respektování svobodné volby klienta

 • Naším cílem je

  ochrana a respektování lidských práv klienta

 • Naším cílem je

  poskytování kvalitní a profesionální rehabilitační péče

 • Naším cílem je

  nejvyšší kvalita poskytovaných služeb

Aktivizační činnosti 2017

Vánoční zpívání se souborem Godulan

21.12.2017
V předvánočním čase do našeho Domova ve čtvrtek zavítal pěvecký soubor GODULAN. Ze svého bohatého repertoáru předvedli své nejoblíbenější písně včetně těch vánočních. Příjemnou a klidnou adventní atmosféru podkreslilo společné posezení našich klientů se souborem u kávy či čaje s vánočním cukrovím.

Vánoční koncert žáků ZUŠ

20.12.2017
Adventní čas do našeho Domu Sv. Josefa nám přišly zpříjemnit děti za Základní umělecké školy z Českého Těšína. Naše seniory krásná předvánoční atmosféra zcela pohltila a tak si společně sdětmi zanotovali známé vánoční koledy.

Mikulášská nadílka v našem Domově

6.12.2017
V letošním prosinci i k nám zavítal Sv. Mikuláš. Jak se sluší a patří, nepřišel sám. V doprovodu dvou krásných andělů popřál všem požehnané Vánoční svátky, pevné zdraví a životní pohodu. Nakonec všem klientům rozdal vánoční blahopřání a perníkového Mikuláše.  Program zajistili pracovníci třinecké Charity a naši zaměstnanci. Za což jim srdečně jménem kilentů děkujeme.

Vánoční výstava

1.12.2017
Tak jako každoročně i letos v Domě Sv. Josefa proběhla před 1. adventní nedělí Vánoční výstava. Protože výstava má již dlouhou tradici a je stále více navštěvovaná z řad rodinných příslušníků, hostů z jiných Domovů, tak také pochopitelně se jí zúčastnili aktivně i naši klienti.

Vánoční výstava v českém Těšíně

1.12.2017
I v letošním předadventním čase jsme se zúčastnili Vánoční výstavy v Domově pro seniory v Českém Těšíně. I na této výstavě se naše výrobky neztratily.Vystavovatelů tam bylo celkem třináct. Podle již třináctého ročníku konání výstavy. Připravený program se musel líbit všem.

Vánoční výstava v Komorní lhotce 25. - 26. Listopadu 2017

25.11.2017
Místní spolek Klíč v Komorní Lhotce každoročně jako obvykle pořádal tradiční Vánoční výstavu vKulturním domě. Naše zařízení se rovněž zůčastnilo této výstavy, která byla prodejná. I v letošním rocese velmi dobře prodávaly výrobky našich klientů. Utržené finanční prostředky použijemena další výrobu v rámci aktivizačních činností.

Bramborový den

15.10.2017
Na tento záříjový pátek jsme pro naše klienty připravili TRADIČNÍ BRAMBOROVÝ DEN. V dopoledních hodinách v rámci aktivizace naše pracovnice připravily program se znalostními soutěžemi o původu a významu brambor. Rovněž se všichni rozpomínali na přípravu různých bramborových pochoutek a jídel zdejšího kraje.

Sportovní hry v netradičních disciplínách

5.10.2017
V rámci Týdne sociálních služeb a Dne otevřených dveří jsme pro návštěvníky a hosty některých sociálních zařízení připravili Sportovní hry. Soutěžící prokázali výborné znalosti a zručnost v pěti disciplinách. Rovněž jsme do soutěže vložili úkol v rámci aroma terapie.

Opékání párků

23.8.2017
Na toto srpnové odpoledne jsme si všichni společně naplánovali již tradiční "OPÉKÁNÍ PÁRKŮ". Při krásném slunečném počasí se zúčastnila většina našich klientů, naši zaměstnanci a také pozvaní rodinní příslušníci. Než nám klobásky pan údržbář s panem kuchařem připravili, tak jsme volnou chvilku využili k aktivizačním činnostem v podobě házení míčků do připraveného"klauna" a také lovení magnetických rybiček z pomyslného rybníka.

Návštěva cukrárny

20.7.2017
V pravém letním dnu a vpravdě velice horkém jsme navštívili už tradičně cukrárnu La Almare v Českém Těšíně. Za doprovodu čtyř zaměstnanců se návštěvy zúčastnilo 16 našich klientů. Včetně klientů, kteří ke své mobilitě potřebují vozíček, chodítko či francouzské hole. V horku nám velmi přišla vhod připravená klimatizovaná cukrárna se všemi těmi sladkostmi a dobrotami.

1. Bystřický turnaj v petanque

11.7.2017
Družstvo našich seniorů ve složení p. Jursová, p. Walach a p. Buzek se zúčastnilo turnaje v petanque v Domě s pečovatelskou službou v Bystřici. Po vřelém uvítání paní vedoucí Mgr. Kovářové začalo pravé sportovní klání. Společně s hostujícími týmy z Domovů v Nýdku a Českém Těšíně a domácím týmem z Bystřice jsme viděli zajímavé a soustředěné výkony všech účastníků.

Smažení vaječiny

6.6.2017
Tradiční smažení vaječiny v našem regionu nedmyslitelně patří k připomenutí Dne seslání Ducha Svatého. A tak i naši klienti společně se zaměstnanci Domu Sv. Josefa si tento den takto připomenuli. Za účasti majitelky paní Marie Janiczkové vaječinu na venkovním ohništi připravila vedoucí kuchyně paní Míša Stýskalová. O oheň se vzorně postaral správce pan Stašek Suszka.