• Naším cílem je

  respektování svobodné volby klienta

 • Naším cílem je

  ochrana a respektování lidských práv klienta

 • Naším cílem je

  poskytování kvalitní a profesionální rehabilitační péče

 • Naším cílem je

  nejvyšší kvalita poskytovaných služeb

Praxe - stáže

Informace pro zájemce o odbornou praxi nebo odbornou stáž v Obecně prospěšné společnosti Sv. Josefa, o. p. s. v Ropici

Kontaktní osoby pro sjednání praxí, stáží:

Sociální obory (studenti středních, vyšších odborných a vysokých škol)
Bc. Anděla Šertlerová, vedoucí úseku sociálního
Tel.: 558 761 564, email: socialni@dumsvjosefa.cz

Kurz pracovníka v sociálních službách (absolventi základní školy a středních škol)
p. Barbara Sikorová, vedoucí úseku přímé péče
Tel. 558 761 563, email: primapece@dumsvjosefa.cz

Ošetřovatelský kurz a zdravotnické obory (studenti středních, vyšších odborných a vysokých škol)
p. Renata Palarčíková, vedoucí úseku zdravotního
Tel.: 558 761 563, email: zdravotni@dumsvjosefa.cz

Podmínky pro realizaci:
Odborné praxe a odborné stáže budou realizovány vždy v Domě Sv. Josefa v Ropici


Odborná praxe:
žádost o umožnění praxe je nutné podat nejméně dva měsíce před termínem požadované realizace praxe.
Odborná praxe je realizovaná pouze na základě uzavřené smlouvy o realizaci praxe.

Odborná stáž:
Odborná stáž je realizovaná pouze na základě uzavřené smlouvy o podmínkách realizace odborné stáže