• Naším cílem je

  respektování svobodné volby klienta

 • Naším cílem je

  ochrana a respektování lidských práv klienta

 • Naším cílem je

  poskytování kvalitní a profesionální rehabilitační péče

 • Naším cílem je

  nejvyšší kvalita poskytovaných služeb

VÁNOČNÍ PUNČ - 23. prosince 2019

23.12.2019
Poslední společné posezení před Vánočními svátky našim klientům přišla zpříjemnit paní Renata. Svoje nadání nám všem předvedla při hře na varhany a posléze i na kytaru. V úvodu si vzal slovo pan ředitel a po uvítání došlo na ochutnávku báječného horkého punče, který připravili naši kuchaři. A protože byl opravdu dobrý, tak si každý, kdo měl zájem, mohl přidat. A protože si k nám Ježíšek pospíšil, tak už došlo na rozdávání vánoční nadílky pro všechny klienty našeho Domu Sv. Josefa. Všichni popíjeli punč a za doprovodu varhan a posléze i kytary začali všichni zpívat vánoční koledy. Nejdříve, že se "Nám narodil Kristus Pán" a nakonec to vše ukončila "Tichá noc". Závěrem děkujeme paní Renatě za předvedený krásný doprovod, našim pracovnicím za organizaci posezení. Všichni jsme si popřáli klidné a pohodové prožití svátků Vánočních s očekáváním příchodu Štědrého dne.
 
GALERIE vánoční punč


PF 2020

19.12.2019
Kolektiv vedení a pracovníků Domu Sv. Josefa přeje všem lidem dobré vůle klidné a pohodové prožití svátků vánočních a v novém roce 2020 hlavně pevné zdraví, šťastné první kroky, veselou mysl a hodně energie spojené s optimismem.

VÁNOČNÍ STROMEČEK - 19. prosince 2019

18.12.2019
Tradiční setkání u výzdoby vánočních stromečků v našem Domě Sv. Josefa naplánovaly naše aktivizační pracovnice na dnešní den. Společně s některými klienty se sešli u předem připraveného stromečku na stojánku, aby za pomocí všech volných rukou zahájili výzdobu. To, že se zapojili i klienti s omezeným pohybem na vozíčcích, svědčí o velikém zájmu našich klientů. Příjemnou atmosféru dokreslil poslech Vánočních koled. A jak se zpívá v jedné z koled, že se už společně všichni můžeme těšit na Ježíška.
 
GALERIE Vánoční stromeček

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ S DĚTMI - 18. prosince 2019

17.12.2019
Pravidelně a v rámci spolupráce s místní Základní školou z Ropice se naši klienti a zaměstnanci setkávají u různých příležitostí v průběhu celého roku. Nejinak tomu bylo i letos. Po společné Vánoční výstavě nám tentokrát a již naposledy v tomto roce přišly děti zahrát a zazpívat vánoční koledy s divadelním pásmem z biblických příběhů o narození Páně.

PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ U PIÁNA - 13. prosince 2019

13.12.2019
V čase adventním naše zařízení navštívila paní učitelka Dana ze ZUŠ v Třinci. Nebylo to poprvé. Jako rodinný příslušník k nám na návštěvu chodí velmi často, neboť zde v Domově bydlí její sestra. A protože paní Dana umí hrát perfektně na piáno, tak jsme si na chvíli všichni sedli do jídelny a zaposlouchali se do známých i méně známých melodií. U těch notoricky známých jsme si všichni dohromady zazpívali a zavzpomínali na dávné časy.

PĚVECKÝ SBOR GODULAN - 5. prosince 2019

10.12.2019
Tradiční předvánoční atmosféru našim klientům přijel naladit pěvecký sbor GODULAN. Ke známým světovým melodiím přidali písničky z našeho kraje a na závěr si zazpívali vánoční koledy všichni přítomní včetně našich pozorných klientů a také i zaměstnanců, kteří zrovna vykonávali službu. Po obrovském potlesku poděkovala všem zúčastněným paní majitelka Marie Janiczková a pozvala soubor už na příští rok.
 


VÁNOČNÍ VÝSTAVA - 29. listopadu 2019

2.12.2019
Tradičně a každý rok v pátek před první Adventní nedělí pořádá náš Dům Sv. Josefa  Vánoční výstavu. Naši klienti společně s aktivizační pracovnicí, sociální pracovnicí, ale i dalšími zaměstnanci dlouho předem již připravovali a vyráběli vlastníma rukama výrobky a exponáty vhodné pro tento předvánoční čas. Naši milí kuchaři připravili chlebíčky, paní ošetřovatelky ve svém volném čase upekly několik plechů zákusků. K tomu dobrá káva, horký čaj a především výborná předvánoční nálada. To byly ty hlavní atributy, které zaručovaly úspěch výstavy.

PODĚKOVÁNÍ ZA SPOLUPRÁCI - 29. listopadu 2019

2.12.2019
V rámci uspořádání Vánoční výstavy v našem Domu Sv. Josefa nás navštívila delegace z Centra sociálních služeb v čele s panem ředitelem Ing. Janušem Foltynem. V rámci této návštěvy se majitelka společnosti paní Marie Janiczková a ředitel společnosti pan Pavel Dyrčík rozloučili s panem ředitelem Foltynem, který odchází na odpočinek do důchodu.

PODZIMNÍ OLYMPIÁDA - 10. října 2019

10.10.2019
V rámci týdne sociálních služeb a v rámci otevřených dveří v našem Domě Svatého Josefa jsme uspořádali Olympiádu v netradičních disciplinách. Sportovního klání se zúčastnilo celkem pět družstev. Dvě družstva postavili klienti našeho Domova s nehrajícím kapitánem panem ředitelem Ing. Pavlem Dyrčíkem a další tři družstva byla pozvána ze spolupracujících Domovů pro seniory, a to z blízkého Centra sociálních služeb v Českém Těšíně s nehrajícím kapitánem panem ředitelem Ing. Janušem Foltynem, ze vzdálenější Bystřice z Domu s pečovatelskou službou Senior s nehrající kapitánkou paní sociální Ivou Grocholovou a z nejvzdálenějšího Domu Seniorů Pohoda z Orlové s nehrající kapitánkou paní ředitelkou Bc. Vítězslavou Lojkovou.

TÝDEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - 7. - 13. října 2019

7.10.2019
V rámci týdne sociálních služeb i v našem Domě Sv. Josefa proběhne Den otevřených dveří. Tento den jsme prakticky neurčili, protože náš Domov může navštívit široká veřejnost nejen právě ve výše uvedeném týdnu, ale návštěvníkům se budou naši zaměstnanci věnovat prakticky po celý rok. V rámci týdne sociálních služeb uskutečníme přátelské sportovní setkání s několika dalšími Domovy pro seniory při utkáních v "Netradičních sportovních disciplinách".

                                                                

DEN SENIORŮ V POHODĚ - 24. září 2019

24.9.2019
Pozvání na oslavu Dne seniorů jsme přijali od vedení Domu seniorů POHODA v Orlové na den 24. září v dopoledních hodinách. Naše malá delegace se velmi ráda zúčastnila této oslavy. Přestože bylo celkem chladné počasí, tak se v zahradě této oslavy zúčastnilo hned několik delegací Domovů jak z Orlové, tak i např. z polského Raciborza. Než jsme si sedli k bohatě prostřeným stolům, tak hned po uvítání paní majitelkou začal kulturní program dětí z Orlovských škol a uměleckých kroužků. Hlavním mottem oslavy Dne seniorů byla soutěž o nejlepší "Zdravý koláč", který přinesly k vyhodnocení všechny zúčastněné Domovy. Porota ve složení ředitelů jednotlivých Domovů a hostů města Orlová nakonec při velmi těžké volbě vyhodnotila koláč z Domova Vesna v Orlové jako nejchutnější a "nejzdravější". Rovněž byla připravená bohatá tombola, ve které snad vyhráli všichni. Na závěr posezení jsme společně všichni poobědvali a konstatovali, že máme zase nové přátele. Prostě byl to pohodový den v POHODĚ. 
GALERIE Den seniorů v Pohodě


OPÉKÁNÍ PÁRKŮ - 17. září 2019

18.9.2019
V tento den bylo naplánováno tradiční a velmi oblíbené opékání párků. Přestože dopoledne bylo krásné slunečné počasí,tak odpoledne v čase opékání se zatáhlo a hlavně citelně ochladilo. Proto jsme zvolili raději posezení v teple naší jídelny. A vůbec to nebylo na škodu, poněvadž pan Jan vytáhl svůj oblíbený akordeon a mohli všichni zpívat: "Pějme píseň dokola". U hezkých známých i méně známých písniček nám naše sociální a aktivizační pracovnice roznášely čaj a společně upečený koláč. Nálada byla perfektní,ostatně to vidíte na fotografiích. než jsme se všichni nadáli, bylo pozdní odpoledne a čas podávání párků, které tentokrát připravila paní kuchařka v kuchyni. Neméně chutné a krásně opečené párky chutnaly báječně.Však také nic nezůstalo. Při poslední písničce jsme si všichni slíbili, že za rok na podzim tuto akci zopakujeme.
 
GALERIE opékání párků