• Naším cílem je

  respektování svobodné volby klienta

 • Naším cílem je

  ochrana a respektování lidských práv klienta

 • Naším cílem je

  poskytování kvalitní a profesionální rehabilitační péče

 • Naším cílem je

  nejvyšší kvalita poskytovaných služeb

Dotační program MSK - 2023

                  Dotační „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2023     
                                financovaný z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu"   
 

                                                                                                                                               
                                            
         
Na základě uzavřené „Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje" mezi Obecně prospěšnou společností Sv. Josefa. o. p. s. Ropice a Moravskoslezským krajem

ze dne 11. 04. 2023  a 07.09.2023 byla naší organizaci poskytnuta neinvestiční dotace účelově určená k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb na rok 2023, a to ve výši 3 595 000 Kč. 

Tato dotace byla poskytnuta v rámci dotačního „Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2023 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu".


Dotační program MSK - 2023

Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb dotačního titulu PSDP 3/23
                                                                                                                 
Na základě smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK ze dne 07.09.2023 byla v rámci Programu na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb dotačního titulu PSDP 3/23 poskytnuta účelová dotace určená k financování naší sociální služby Domov pro seniory v celkové výši 930.000 Kč

Dotační program MSK - 2022

Dotační „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2022                            financovaný z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu"

                                                                                                                                                                                                                         

Na základě uzavřené „Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje" mezi Obecně prospěšnou společností Sv. Josefa. o. p. s. Ropice a Moravskoslezským krajem ze dne 11. 04. 2022 byla naší organizaci poskytnuta neinvestiční dotace účelově určená k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb na rok 2022, a to ve výši 2 868.000 Kč. Tato dotace byla poskytnuta v rámci dotačního „Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2022 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu".

Podpora od Výboru dobré vůle Olgy Havlové - 2022

Nadační program "Obyčejný život"  Výboru dobré vůle Olgy Havlové.
                                                                                                                                                                                                            Realizace projektu z Programu "Obyčejný život" Výboru dobré vůle Olgy Havlové s názvem  "Testování klientů a zaměstnanců Domova". Příspěvek ve výši 30.000 Kč bude použit na nákup antigenních testovacích sad a respirátorů FFP2 v průběhu I. čtvrtletí roku 2022. Za finanční příspěvek Nadaci upřímně děkujeme.

                                              

Dotační program MSK - 2021

Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb dotačního titulu PSDP 3/21
                                                                                                                                                                                               
Na základě smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK ze dne 16. 09. 2021 byla v rámci Programu na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb dotačního titulu PSDP 3/21 poskytnuta účelová dotace určená k financování naší sociální služby Domov pro seniory v celkové výši 605.000 Kč
Dotační program MSK - 2021

Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2021
                                                                                                                                                                                                                    
Na základě uzavřené „Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje" mezi Obecně prospěšnou společností Sv. Josefa. o. p. s. Ropice a Moravskoslezským krajem ze dne 23. 07. 2021 byla naši organizaci poskytnuta dotace účelově určená k úhradě skutečně vynaložených uznatelných nákladů na realizaci projektu "Oprava dveří a zárubní koupelen v pokojích klientů"  na sociální službu pro seniory ve výši 284.100 Kč, což je 80 % z celkové částky 355.200 Kč. Zbylou částku 71.100 Kč, což je 20 % z celkového projektu, uhradila Obecně prospěšná společnost Sv. Josefa, o. p. s. z vlastních finančních prostředků.


Dotační program MSK - 2021

Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2021
                                                                                                        

Na základě uzavřené „Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje" mezi Obecně prospěšnou společností Sv. Josefa. o. p. s. Ropice a Moravskoslezským krajem ze dne 23. 07. 2021 byla naši organizaci poskytnuta dotace účelově určená k úhradě skutečně vynaložených uznatelných nákladů na realizaci projektu "Sestava profesionální pračky a sušiče IVC10 a profesionální lednice Liebherr GK6000 a mrazák Liebherr G5216"  na sociální službu pro seniory ve výši 178.400 Kč, což je 73,6 % z celkové částky 242.537 Kč. Zbylou částku 68.037 Kč, což je 26,40 % z celkového projektu, uhradila Obecně prospěšná společnost Sv. Josefa, o. p. s. z vlastních finančních prostředků.                                                                                                                                                                       


Dotační program MPSV - 2021

Dotační „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2021 financovaný z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu"                                                                                                            
                                                                                                        

Na základě uzavřené „Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje" mezi Obecně prospěšnou společností Sv. Josefa. o. p. s. Ropice a Moravskoslezským krajem ze dne 04. 05. 2021 byla naší organizaci poskytnuta neinvestiční dotace účelově určená k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb na rok 2021, a to ve výši 2 940.000 Kč. Tato dotace byla poskytnuta v rámci dotačního „Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2021 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu".

Mimořádné dotační řízení MPSV - 2021

                                                                                                            

MPSV vyhlásilo mimořádné dotační řízení k poskytnutí mimořádné dotace ze státního rozpočtu na rok 2021 pro právnické a fyzické osoby, které poskytují sociální služby (dále jen „poskytovatelé sociálních služeb"). Dotační řízení MPSV je vyhlášeno v návaznosti na: přijaté usnesení vlády č. 275 ze dne 8. 3. 2021; a na zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Naše zařízení obdrželo celkovou částku 3 211.798 Kč.

Dotační program MSK - 2020

Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb dotačního titulu PSDP 3/20
                                                                                                                
Na základě smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK ze dne 14. 10. 2019 byla v rámci Programu na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb dotačního titulu PSDP 3/20 poskytnuta účelová dotace určená k financování naší sociální služby Domov pro seniory v celkové výši 646.000 Kč


Dotační program MSK - 2020

Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2020.
                                                                                           

Na základě uzavřené „Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje" mezi Obecně prospěšnou společností Sv. Josefa. o. p. s. Ropice a Moravskoslezským krajem ze dne 02. 07. 2020 byla naši organizaci poskytnuta dotace účelově určená k úhradě skutečně vynaložených uznatelných nákladů na realizaci projektu "Oprava dlažby schodů hlavního vchodu a dvou vjezdů pro vozíčkáře"  na sociální službu pro seniory ve výši 218.500 Kč, což je 80 % z celkové částky 273.200 Kč. Zbylou částku 54.700 Kč, což je 20 % z celkového projektu, uhradila Obecně prospěšná společnost Sv. Josefa, o. p. s. z vlastních finančních prostředků. 
                                            
                                                                                                          

                                                                                                             

Mimořádné dotační řízení MPSV - 2020

                                                                                                              

MPSV vyhlásilo mimořádné dotační řízení k poskytnutí mimořádné dotace ze státního rozpočtu na rok 2020 pro právnické a fyzické osoby, které poskytují sociální služby (dále jen „poskytovatelé sociálních služeb"). Dotační řízení MPSV je vyhlášeno v návaznosti na: § 104, odst. 3, písm. c) zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách"), a na zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Naše zařízení obdrželo celkovou částku 1 429 615 Kč

Dotační program MZ - 2020

                                                                                  

Ministerstvo zdravotnictví rozhodlo o poskytnutí dotace na podporu mimořádného finančního ohodnocení zdravotnických pracovníků v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-19 v rámci mimořádného dotačního řízení číslo 3/2020/SOC/OKD ve výši 133.965 Kč

Knihy seniorům z Nakladatelství Albatros Media a. s.

                                                                                         
Pro seniory našeho Domova jsme obdrželi 90 kusů knih a audio knih na CD z Nakladatelství Albatros Media a. s. Určitě si z tak široké nabídky naši senioři vyberou a zkrátí si tak dlouhou chvíli při překonání momentálního stavu, kdy je omezení jejich pohybu mimo areál Domova. Můžeme jen vyjádřit za všechny srdečné díky!!!
                                                                                                
Dotační program MPSV - 2020

Dotační „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2020 financovaný z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu"


                                                                                                                 


Na základě uzavřené „Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje" mezi Obecně prospěšnou společností Sv. Josefa. o. p. s. Ropice a Moravskoslezským krajem ze dne 27. 03. 2020 byla naší organizaci poskytnuta neinvestiční dotace účelově určená k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb na rok 2020, a to ve výši 2 363.000 Kč. Tato dotace byla poskytnuta v rámci dotačního „Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2020 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu".
Dotační program MSK - 2020

Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb v rámci přechodu na vysílací standard DVB-T2

                                                                                                             


Na základě uzavřené „Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje" mezi Obecně prospěšnou společností Sv. Josefa. o. p. s. Ropice a Moravskoslezským krajem ze dne 25. 04. 2020 byla naši organizaci poskytnuta dotace účelově určená k úhradě skutečně vynaložených uznatelných nákladů na realizaci projektu "Vybavení zařízení sociálních služeb TV přijímači  na sociální službu pro seniory ve výši 48.000 Kč, což je 46,4 % z celkové částky 103.479 Kč. Zbylou částku 55.479 Kč, což je 53,6 % z celkového projektu, uhradila Obecně prospěšná společnost Sv. Josefa, o. p. s. z vlastních finančních prostředků.                                                                                             
                                                                                                 

Projekt "Tablet od srdce" Nadace Charty 77

                                                                                                    
Předmětem projektu "TABLET OD SRDCE" je účelově vázaný věcný dar tabletu Huawei Mediapad, SIM karty Vodafone a Blesk Premium licence. Celková hodnota daru je 5.886 Kč. Do projektu se mimo Nadace Charta 77 zapojily tyto další společnosti: Philip Morris a. s., Mall Group a. s., Vodafone Czech Republic a. s. a APSS České republiky, z. s.
Jménem všech klientů našeho Domova pro seniory za dar srdečně děkujeme.
                                                                                                              
  

Finanční příspěvek KAREL KOMÁREK FAMILY FOUNDATION

                                                                                      
Na základě smlouvy o nadačním příspěvku mezi KAREL KOMÁREK FAMILY FOUNDATION a Obecně prospěšnou společnosti Sv. Josefa, o. p. s. byla zakoupena tři polohovací pohyblivá křesla v ceně 54.000 Kč pro klienty našeho zařízení. Za nadační příspěvek srdečně děkují klienti i zaměstnanci.

                                                                                                 Visegrádská kooperace v oblasti spolupráce se seniory 2019 - 2020

                                                                   


Projekt je založen na externí podpoře institucí poskytujících péči o seniory - domovy pro seniory a sociální domy z příhraničních oblastí Polska, České republiky a Slovenska. V rámci projektu je naplánována organizace mezinárodní konference o práci se seniory, arteterapické workshopy pro seniory a jejich pečovatele, školení o způsobech práce se seniory, kteří zápasí s demencí a jinými chorobami; příprava specializovaných hudebně-terapeutických nástrojů určených pro seniory, které budou využívány během workshopů a následně předány domovům pro seniory. Nástroje budou přizpůsobeny příjemcům z Polska, České republiky a Slovenska. Projekt předpokládá podporu seniorů a jejich pečovatelů, mezinárodní integraci a posilování mezigeneračního dialogu. Hlavním cílem projektu je zabránit vyloučení starších lidí vytvořením institucionální spolupráce a poskytováním podpory organizacím vykonávajícím funkce péče, čímž se podpoří princip spolupráce a pomoci seniorům. 
                                                                                                                       
Partnery projektu jsou:
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Zákamenné - Slovensko
Centrum sociálnych služieb Horelica - Slovensko
Bytovy dom Pogodna Jesień, Cieszyn - Polsko
Bytový dom Betania,Cieszyn - Polsko
Centrum sociálních služeb Český Těšín, příspěvková organizace - ČR
Nadacja 9sił - Polsko
Obecně prospěšná společnost Sv. Josefa, o.p.s. Ropice - ČR
Domov pro seniory sv Alžběty, Konvent sester Alžbětinek v Jablunkově - ČR
Nadácie Cambio - ČR
Domov pro seniory Vrbno, příspěvková organizace - ČR  

Číslo projektu: 21910016
Uskutečnění: 03/06/2019–31/08/2020
Zdroj a výše financování: Mezinárodní Vyšehradský Fond, 28.260 EUR

Projekt je spolufinancován Mezinárodním Visegrádským Fondem. Dotační program MPSV - 2019

Dotační „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2019 financovaný z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu"                                                                                                               

Na základě uzavřené „Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje" mezi Obecně prospěšnou společností Sv. Josefa. o. p. s. Ropice a Moravskoslezským krajem ze dne 17. 04. 2019 byla naší organizaci poskytnuta neinvestiční dotace účelově určená k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb na rok 2019, a to ve výši 2 086.000 Kč. Tato dotace byla poskytnuta v rámci dotačního „Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2019 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu".

Na základě smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK ze dne 14. 10. 2019 byla v rámci Programu na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb dotačního titulu PSDP 4/19 poskytnuta účelová dotace určená k financování naší sociální služby Domov pro seniory v celkové výši 447.000 Kč.               Nadační fond Oceláři seniorům - 2018

Účel projektu:
Nadační fond Oceláři seniorům v Domě Sv. Josefa v Ropici v rámci projektu poskytli účelovou finanční pomoc na zakoupení potřebného vybavení pro seniory. Finanční hodnota projektu je celkem 60.000 Kč. Projekt zpracovává dovybavení pokojů moderními, úspornými a variabilními LED lampičkami. Projekt rovněž finančně pokrývá zakoupení polohovatelného vozíku a transportní sítě s příslušenstvím.

Projekt byl uskutečněn dne 8. března 2018 

   

Komunitní plán města Českého Těšína - 2017

                                                                                                                           

Na základě schválení zastupitelstvem města Českého Těšína byla v rámci 4. komunitního plánu Obecně prospěšná společnost Sv. Josefa, o. p. s. se sídlem v Ropici čp. 11 zařazena do základní  sítě sociálních služeb města Českého Těšína jako  pobytová sociální  služba Domov pro seniory. Rovněž je tato služba v rámci veřejnoprávních smluv podporována i dotací na dofinancování.