• Naším cílem je

  respektování svobodné volby klienta

 • Naším cílem je

  ochrana a respektování lidských práv klienta

 • Naším cílem je

  poskytování kvalitní a profesionální rehabilitační péče

 • Naším cílem je

  nejvyšší kvalita poskytovaných služeb

Dotační program MSK

Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v MSK na rok 2019                     

                                                                                                              

Na základě uzavřené „Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje" mezi Obecně prospěšnou společností Sv. Josefa. o. p. s. Ropice a Moravskoslezským krajem ze dne 09. 07. 2019 byla naší organizaci poskytnuta investiční dotace účelově určená k úhradě skutečně vynaložených uznatelných nákladů na realizaci projektu ELEKTRICKÝ VAKOVÝ ZVEDÁK MAXI MOVE  na sociální službu pro seniory ve výši 197.100 Kč, což je 80% z celkové částky 246.374 Kč. Zbylou částku 49.274 Kč, což je 20% z celkového projektu, uhradí Obecně prospěšná společnost Sv. Josefa, o. p. s. z vlastních finančních prostředků.
                                                             

Visegrádská kooperace v oblasti spolupráce se seniory 2019 - 2020

                                                                   


Projekt je založen na externí podpoře institucí poskytujících péči o seniory - domovy pro seniory a sociální domy z příhraničních oblastí Polska, České republiky a Slovenska. V rámci projektu je naplánována organizace mezinárodní konference o práci se seniory, arteterapické workshopy pro seniory a jejich pečovatele, školení o způsobech práce se seniory, kteří zápasí s demencí a jinými chorobami; příprava specializovaných hudebně-terapeutických nástrojů určených pro seniory, které budou využívány během workshopů a následně předány domovům pro seniory. Nástroje budou přizpůsobeny příjemcům z Polska, České republiky a Slovenska. Projekt předpokládá podporu seniorů a jejich pečovatelů, mezinárodní integraci a posilování mezigeneračního dialogu. Hlavním cílem projektu je zabránit vyloučení starších lidí vytvořením institucionální spolupráce a poskytováním podpory organizacím vykonávajícím funkce péče, čímž se podpoří princip spolupráce a pomoci seniorům. 
                                                                                                                       
Partnery projektu jsou:
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Zákamenné - Slovensko
Centrum sociálnych služieb Horelica - Slovensko
Bytovy dom Pogodna Jesień, Cieszyn - Polsko
Bytový dom Betania,Cieszyn - Polsko
Centrum sociálních služeb Český Těšín, příspěvková organizace - ČR
Nadacja 9sił - Polsko
Obecně prospěšná společnost Sv. Josefa, o.p.s. Ropice - ČR
Domov pro seniory sv Alžběty, Konvent sester Alžbětinek v Jablunkově - ČR
Nadácie Cambio - ČR
Domov pro seniory Vrbno, příspěvková organizace - ČR  

Číslo projektu: 21910016
Uskutečnění: 03/06/2019–31/08/2020
Zdroj a výše financování: Mezinárodní Vyšehradský Fond, 28.260 EUR

Projekt je spolufinancován Mezinárodním Visegrádským Fondem. Dotační program MPSV - 2019

Dotační „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2019 financovaný z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu"                                                                                                               

Na základě uzavřené „Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje" mezi Obecně prospěšnou společností Sv. Josefa. o. p. s. Ropice a Moravskoslezským krajem ze dne 17. 04. 2019 byla naší organizaci poskytnuta neinvestiční dotace účelově určená k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb na rok 2019, a to ve výši 2 086.000 Kč. Tato dotace byla poskytnuta v rámci dotačního „Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2019 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu".

Na základě smlouvy oposkytnutí dotace z rozpočtu MSK zd nde 14. 10. 2019 byla v rámci Programu na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb dotačního titulu PSDP 4/19 poskytnuta účelová dotace určená k financování naší sociální služby Domov pro seniory v celkové výši 447.000 Kč.               Visegrádská spolupráce pro integraci seniorů 2018

SENIOŘI BEZ HRANIC

                                                                                                                

 
Projekt
je založen na vnější podpoře institucí pečujících o seniory - domovů pro seniory z příhraničních oblastí Polska, České republiky a Slovenska. Jako součást tohoto programu je naplánováno několik integrujících workshopů umělecké terapie, na kterých se zúčastní senioři a pracovníci přímé péče. Další aktivitou naplánovanou v tomto projektu je nácvik metod práce se seniory, kteří bojují s demencí. Tyto tréninky jsou zaměřeny na pracovníky v přímé péči, ale i rodinné příslušníky seniorů, zdravotnický personál, profesionální terapeuty a manažery řídící domovy pro seniory. Projekt bude nepřímo působit proti sociálnímu vyloučení seniorů a motivem těchto akcí jsou sociální jevy: stárnutí společnosti, očekávaná délka života, ztráta autority starších lidí a rozpad tradičních, mezigeneračních rodin.

Partnery projektu jsou:
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Zákamenné- Slovensko
Centrum sociálnych služieb Horelica - Slovensko
Pobytový dům Pogodna Jesień - Polsko
Pobytový dům Betania - Polsko
Nadace 9sil - Polsko
Centrum sociálních služeb Český Těšín, příspěvková organizace - ČR
Obecně prospěšná společnost Sv. Josefa, o.p.s. Ropice - ČR
Domov pro seniory Sv. Alžběty, Konvent sester Alžbětinek v Jablunkově - ČR

Projekt je spolufinancován Mezinárodním Visegrádským Fondem. 

Dotační program MPSV - 2018

Dotační „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2018 financovaný z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu"


 Na základě uzavřené „Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje" mezi Obecně prospěšnou společností Sv. Josefa. o. p. s. Ropice a Moravskoslezským krajem ze dne 23. 04. 2018 byla naší organizaci poskytnuta neinvestiční dotace účelově určená k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb na rok 2018, a to ve výši 400 tis. Kč. Tato dotace byla poskytnuta v rámci dotačního „Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2018 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu".

Nadační fond Oceláři seniorům

Účel projektu:
Nadační fond Oceláři seniorům v Domě Sv. Josefa v Ropici v rámci projektu poskytli účelovou finanční pomoc na zakoupení potřebného vybavení pro seniory. Finanční hodnota projektu je celkem 60.000 Kč. Projekt zpracovává dovybavení pokojů moderními, úspornými a variabilními LED lampičkami. Projekt rovněž finančně pokrývá zakoupení polohovatelného vozíku a transportní sítě s příslušenstvím.

Projekt byl uskutečněn dne 8. března 2018 

   

Dotační program MPSV - 2017

Dotační „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017 financovaný z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu"


 Na základě uzavřené „Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje" mezi Obecně prospěšnou společností Sv. Josefa. o. p. s. Ropice a Moravskoslezským krajem ze dne 23. 10. 2017 byla naší organizaci poskytnuta neinvestiční dotace účelově určená k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb na rok 2017, a to ve výši 1 022 tis. Kč. Tato dotace byla poskytnuta v rámci dotačního „Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu".


Komunitní plán města Českého Těšína - 2017

                                                                                                                           

Na základě schválení zastupitelstvem města Českého Těšína byla v rámci 4. komunitního plánu Obecně prospěšná společnost Sv. Josefa, o. p. s. se sídlem v Ropici čp. 11 zařazena do základní  sítě sociálních služeb města Českého Těšína jako  pobytová sociální  služba Domov pro seniory. Rovněž je tato služba v rámci veřejnoprávních smluv podporována i dotací na dofinancování.