• Naším cílem je

  respektování svobodné volby klienta

 • Naším cílem je

  ochrana a respektování lidských práv klienta

 • Naším cílem je

  poskytování kvalitní a profesionální rehabilitační péče

 • Naším cílem je

  nejvyšší kvalita poskytovaných služeb

Dotační program MPSV - 2019

Dotační „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2019 financovaný z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu"

                                                                                                               

Na základě uzavřené „Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje" mezi Obecně prospěšnou společností Sv. Josefa. o. p. s. Ropice a Moravskoslezským krajem ze dne 17. 04. 2019 byla naší organizaci poskytnuta neinvestiční dotace účelově určená k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb na rok 2019, a to ve výši 2 044 tis. Kč. Tato dotace byla poskytnuta v rámci dotačního „Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2019 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu".Senioři bez hranic - Visegrádská spolupráce pro integraci seniorů

Projekt Senioři bez hranic

 
 
 
Projekt
je založen na vnější podpoře institucí pečujících o seniory - domovů pro seniory z příhraničních oblastí Polska, České republiky a Slovenska. Jako součást tohoto programu je naplánováno několik integrujících workshopů umělecké terapie, na kterých se zúčastní senioři a pracovníci přímé péče. Další aktivitou naplánovanou v tomto projektu je nácvik metod práce se seniory, kteří bojují s demencí. Tyto tréninky jsou zaměřeny na pracovníky v přímé péči, ale i rodinné příslušníky seniorů, zdravotnický personál, profesionální terapeuty a manažery řídící domovy pro seniory. Projekt bude nepřímo působit proti sociálnímu vyloučení seniorů a motivem těchto akcí jsou sociální jevy: stárnutí společnosti, očekávaná délka života, ztráta autority starších lidí a rozpad tradičních, mezigeneračních rodin.

Partnery projektu jsou:
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Zákamenné- Slovensko
Centrum sociálnych služieb Horelica - Slovensko
Pobytový dům Pogodna Jesień - Polsko
Pobytový dům Betania - Polsko
Nadace 9sil - Polsko
Centrum sociálních služeb Český Těšín, příspěvková organizace - ČR
Obecně prospěšná společnost Sv. Josefa, o.p.s. Ropice - ČR
Domov pro seniory Sv. Alžběty, Konvent sester Alžbětinek v Jablunkově - ČR

Projekt je spolufinancován Mezinárodním Visegrádským Fondem. 

Dotační program MPSV - 2018

Dotační „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2018 financovaný z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu"
 Na základě uzavřené „Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje" mezi Obecně prospěšnou společností Sv. Josefa. o. p. s. Ropice a Moravskoslezským krajem ze dne 23. 04. 2018 byla naší organizaci poskytnuta neinvestiční dotace účelově určená k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb na rok 2018, a to ve výši 400 tis. Kč. Tato dotace byla poskytnuta v rámci dotačního „Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2018 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu".

Nadační fond Oceláři seniorům

Účel projektu:
Nadační fond Oceláři seniorům v Domě Sv. Josefa v Ropici v rámci projektu poskytli účelovou finanční pomoc na zakoupení potřebného vybavení pro seniory. Finanční hodnota projektu je celkem 60.000 Kč. Projekt zpracovává dovybavení pokojů moderními, úspornými a variabilními LED lampičkami. Projekt rovněž finančně pokrývá zakoupení polohovatelného vozíku a transportní sítě s příslušenstvím.

Projekt byl uskutečněn dne 8. března 2018 

   

Dotační program MPSV - 2017

Dotační „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017 financovaný z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu"
 Na základě uzavřené „Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje" mezi Obecně prospěšnou společností Sv. Josefa. o. p. s. Ropice a Moravskoslezským krajem ze dne 23. 10. 2017 byla naší organizaci poskytnuta neinvestiční dotace účelově určená k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb na rok 2017, a to ve výši 1 022 tis. Kč. Tato dotace byla poskytnuta v rámci dotačního „Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu".


Komunitní plán města Českého Těšína - 2017

                                                                                                                           

Na základě schválení zastupitelstvem města Českého Těšína byla v rámci 4. komunitního plánu Obecně prospěšná společnost Sv. Josefa, o. p. s. se sídlem v Ropici čp. 11 zařazena do základní  sítě sociálních služeb města Českého Těšína jako  pobytová sociální  služba Domov pro seniory. Rovněž je tato služba v rámci veřejnoprávních smluv podporována i dotací na dofinancování.