• Naším cílem je

  respektování svobodné volby klienta

 • Naším cílem je

  ochrana a respektování lidských práv klienta

 • Naším cílem je

  poskytování kvalitní a profesionální rehabilitační péče

 • Naším cílem je

  nejvyšší kvalita poskytovaných služeb

Partneři a dárci

 jež se podílejí na financování provozu Domu Sv. Josefa v letech 2017 - 2019


                                                                  MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
 
                                                                        
   
                              V rámci smlouvy O závazku veřejné služby náš Domov pro seniory
                      obdržel finanční dotaci z finančních prostředků MSK. Děkujeme za podporu   

                       
                       

                                                                            OBEC ROPICE                                 

                                                                                                          

Děkujeme Obci Ropice za spolupráci a podíl na dofinancování provozu Domova pro seniory v rámci                     smlouvy o potřebnosti sociální služby v obci a finanční garanci v rámci veřejnoprávních smluv
                       
 

                                                                    MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN

                                                                                  

Na základě schválení zastupitelstvem města Českého Těšína byla v rámci 4. komunitního plánu Obecně prospěšná společnost Sv. Josefa, o. p. s. se sídlem v Ropici čp. 11 zařazena do základní  sítě sociálních služeb města Českého Těšína jako  pobytová sociální  služba Domov pro seniory. Rovněž je tato služba v rámci veřejnoprávních smluv podporována i dotací na dofinancování. 
                                                                         OBCE A MĚSTA 

                                                                                           
  
  Bystřice           Těrlicko              Nýdek            Karviná           Havířov          Mosty u Jabl.


Děkujeme výše uvedeným územně správním celkům za finanční podporu v rámci veřejnoprávních smluv                                   
   

                                  

                                                                         FIRMY A OBČANÉ

                                                           
Digitální elektronická čtecí lupa

       

Děkujeme paní Veronice Hartlové za věcný dar - Digitální elektronickou čtecí lupu v hodnotě 58.000 Kč. Toto zařízení bude pomáhat našim klientům při čtení zdrobnělých textů či prohlížení malých obrázků.

 
                                          

   
 
                       
                                                                                  

NADAČNÍ FOND OCELÁŘI nám věnoval částku ve výši 60.000 Kč na zakoupení polohovacího vozíku, transportní závěsné sítě a LED lampiček k postelím klientů.  
Z finančních darů soukromých firem byl zakoupen HIGH INTENSITY LASER BTL-6000 v ceně 244.800 Kč.                         
Přístroj bude využíván v rámci fyzioterapie a léčebné rehabilitace pro naše klienty a externí pacienty.

  
  
 
   
                                                                             

Společnost BERNDORF BADERBAU z Bystřice nám v rámci akce "Srdce Evropy" věnovala finanční částku 40.000 Kč na pořízení potřebného vybavení Domova. 

Společnost JAKAR ELECTRONICS, spol. s r. o. z Karviné nám poskytla finanční dar na zakoupení kyslíkového koncentrátoru OXYBELL v hodnotě 30.000 Kč. Dále jsme zakoupili z finančních darů sprchovací křeslo CARENDO v hodnotě 230.000 Kč
a elektrickou odsávačku YUWELL v hodnotě 7.000 Kč.    
           
 
 

 


Všem sponzorům z řad soukromých firem, občanů a rodinných příslušníků srdečně děkujeme za finanční a materiálovou pomoc při zajištění provozu Domova pro seniory v rámci Obecně prospěšné společnosti Sv. Josefa, o. p. s.