• Naším cílem je

  respektování svobodné volby klienta

 • Naším cílem je

  ochrana a respektování lidských práv klienta

 • Naším cílem je

  poskytování kvalitní a profesionální rehabilitační péče

 • Naším cílem je

  nejvyšší kvalita poskytovaných služeb

Partneři a dárci

 jež se podílejí na financování provozu Domu Sv. Josefa v letech 2017 - 2021


                                                                  MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
 
                                                                        
   
V rámci smlouvy O závazku veřejné služby náš Domov pro seniory obdržel od roku 2017 - 2020 finanční dotaci z finančních prostředků MSK. Podrobnosti k uvedeným dotacím jsou uvedeny v odstavci Projekty. Děkujeme za podporu   

                       
                       

                                                                            OBEC ROPICE                                 

                                                                                                          

Děkujeme Obci Ropice za spolupráci a podíl na dofinancování provozu Domova pro seniory v rámci   smlouvy o potřebnosti sociální služby v obci a finanční garanci v rámci veřejnoprávních smluv. V roce 2017 účelovou dotací ve výši 70.000 Kč. V roce 2018 účelovou dotaci ve výši 700.000 Kč. V roce 2019 účelovou dotaci ve výši 699.000 Kč. V roce 2020 účelovou dotaci ve výši 710.000 Kč. V roce 2021 účelovou dotaci ve výši 710.000 Kč. Děkujeme za úspěšnou spolupráci a podporu. 
                       
 

                                                                    MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN

                                                                                  

Na základě schválení zastupitelstvem města Českého Těšína byla v rámci 4. komunitního plánu Obecně prospěšná společnost Sv. Josefa, o. p. s. se sídlem v Ropici čp. 11 zařazena do základní  sítě sociálních služeb města Českého Těšína jako  pobytová sociální  služba Domov pro seniory. Rovněž je tato služba v rámci veřejnoprávních smluv podporována i dotací na dofinancování. V roce 2018 částkou 48.000 Kč, v roce 2019 částkou 48.000 Kč, v roce 2020 částkou 48.000 Kč. Děkujeme za úspěšnou spolupráci a finanční podporu.  
                                                                         OBCE A MĚSTA 

                                                                                             
  
  Bystřice           Těrlicko              Nýdek            Karviná           Havířov                 Mosty 


Děkujeme výše uvedeným územně správním celkům za finanční podporu v rámci veřejnoprávních smluv.

Obci Bystřice za účelové dotace v roce 2017 částkou 36.000 Kč, v roce 2018 částkou 36.000 Kč, v roce 2019 částkou 51.000 Kč, v roce 2020 částkou 61.340 Kč.

Obci Těrlicko za účelové dotace v roce 2017 částkou 5.000 Kč, v roce 2018 částkou 20.000 Kč, v roce 2019 částkou 20.000 Kč, v roce 2020 částkou 165.000 Kč, v roce 2021 částkou 205.000 Kč.

Obci Nýdek za účelové dotace v roce 217 částkou 5.000 Kč, v roce 2018 částkou 5.000 Kč, v roce 2019 částkou 5.000 Kč, v roce 2020 částkou 5.000 Kč, v roce 2021 částkou 10.000 Kč..

Městu Karviná za účelové dotace v roce 2017 částkou 4.000 Kč, v roce 2018 částkou 3.000 Kč.

Městu Havířov za účelové dotace v roce 2017 částkou 12.000 Kč, v roce 2018 částkou 8.000 Kč, v roce 2019 částkou 8.000 Kč, v roce 2020 částkou 8.000 Kč, v roce 2021 částkou 4.000 Kč, v roce 2021 částkou 12.000 Kč

Obci Mosty u Jablunkova za účelové dotace v roce 2018 částkou 7.000 Kč, za rok 2019 částkou 10.000 Kč, za rok 2020 částkou 10.000 Kč, za rok 2021 částkou 43.200 Kč
  
                                 
   
                                  

                                                                                FIRMY A OBČANÉ

                                                                
Děkujeme soukromé společnosti FLORANADA  s. r. o. z Prahy a soukromé společnosti PB CAR, spol. s r. o. z Českého Těšína za finanční dar 100.000 Kč. Peníze byly použity na pokrytí nákupu rehabilitačního přístroje pro lymfatickou drenáž BTL - 6000 Lymphastim.   
                                                                     

Děkujeme soukromé společnosti NORTHERN SPIRITS s. r. o. z Ostravy za celoroční finanční pomoc. Finanční prostředky budou průběžně použity na provoz a potřebné opravy našeho zařízení.                                                 DODÁVKOVÝ AUTOMOBIL VW CADDY

Děkujeme soukromé společnosti z Českého Těšína za finanční dar ve výši 930.000 Kč.  Peníze byly použity na koupi dodávkového automobilu značky VOLKSWAGEN CADDY. Automobil bude sloužit pro potřeby rozvozu obědů v rámci smlouvy s obcí Ropice pro seniory bydlící v obci a také na zajišťování zásobování pro stravování a provoz našeho zařízení.
 
                                         


                                                  
Děkujeme společnosti IRESOFT s. r. o. z Brna za věcný dar ve výši 16.744 Kč.  Jedná se o  projektor Benq k projekci fotografií a textů pro naše klienty a také pro potřeby zaměstnanců, především k účelům školení a vzdělávání. Věcný dar předala panu řediteli a paní vedoucí sociálního úseku obchodní manažerka společnosti Iresoft paní Eva Vajdová, BBA.
 
                                                
                                                          

Děkujeme společnosti DISTRIMED s. r. o. z Českého Těšína za věcný dar ve výši 19.900 KčJedná se o 2 ks toaletních a sprchovacích stolků pro potřeby našich klientů. Tímto dojde k ulehčení obsluhy a zvýšení kvality péče o naše klienty. 

                                                                  

                                                                  

Děkujeme společnosti LIKOP spol. s r. o. z Třince a především řediteli společnosti p. Vladislavu Pszczolkovi za  finanční dar ve výši 10.000 Kč.  Tyto finanční prostředky byly použity na zakoupení 6 ks stolků k lůžku na pokoje našich klientů. Tímto dojde k ulehčení obsluhy a zvýšení kvality péče o naše klienty. 

                                                               

                                                                     

Děkujeme společnosti NAM System, a. s. z Havířova a především předsedovi představenstva a řediteli společnosti p. Ing. Jiřímu Tomčalovi za finanční dar ve výši 66.000 Kč.  Tyto finanční prostředky byly použity na zakoupení velkokapacitního plynového sporáku s plynovou troubou G7F4+FG1 do kuchyně našeho Domova. Tímto dojde k ulehčení výkonu práce zaměstnanců v kuchyni a rozšíření kapacity a výběru jídel. 
                                                                    
                                                           


       

Děkujeme paní Veronice Hartlové za věcný dar - Digitální elektronickou čtecí lupu v hodnotě 38.000. Toto zařízení bude pomáhat našim klientům při čtení zdrobnělých textů či prohlížení malých obrázků.

                                           

   
 
                       
                                                                                  

NADAČNÍ FOND OCELÁŘI nám věnoval částku ve výši 60.000 Kč na zakoupení polohovacího vozíku, transportní závěsné sítě a LED lampiček k postelím uživatelů.  
Z finančních darů soukromých firem byl zakoupen HIGH INTENSITY LASER BTL-6000 v ceně 244.800 Kč.                         
Přístroj bude využíván v rámci fyzioterapie a léčebné rehabilitace pro naše klienty a externí pacienty.

  
  
 
   
                                                                             

Společnost BERNDORF BADERBAU z Bystřice nám v rámci akce "Srdce Evropy" věnovala finanční částku 40.000 Kč na pořízení potřebného vybavení Domova. 
                                                                              
Společnost JAKAR ELECTRONICS, spol. s r. o. z Karviné nám poskytla finanční dar na zakoupení kyslíkového koncentrátoru OXYBELL v hodnotě 30.000 Kč. 

Dále jsme zakoupili z finančních darů sprchovací křeslo CARENDO v hodnotě 230.000 Kč
a elektrickou odsávačku YUWELL v hodnotě 7.000 Kč.    
           
 
 

 


Všem sponzorům z řad soukromých firem, občanů a rodinných příslušníků srdečně děkujeme za finanční a materiálovou pomoc při zajištění provozu Domova pro seniory v rámci Obecně prospěšné společnosti Sv. Josefa, o. p. s.