• Naším cílem je

  respektování svobodné volby klienta

 • Naším cílem je

  ochrana a respektování lidských práv klienta

 • Naším cílem je

  poskytování kvalitní a profesionální rehabilitační péče

 • Naším cílem je

  nejvyšší kvalita poskytovaných služeb

Dobrovolnická činnost - poslání a cíle

Posláním pastoračního asistenta je posilovat  lásku  k bližnímu v konkrétní sociální práci  nebo službě.

Práce pastoračního asistenta není jen výuka náboženství nebo suma informací, ale především duchovní vedení, odpovědi na   otázky, které se bytostně dotýkají každého z nás. Být dospělým, znamená někdy oslepnout, ztratit cit a důvěru pro věci hodnotné. Proto je důležité mít někoho, kdo nám věnuje svůj čas, učí nás mít odvahu stále žít a věřit.

Dobrovolnickou činnost zajišťuje Centrum pro Rodinu Ostrava prostřednictvím  pastorační asistentky paní Libuše Pavlíkové nejen formou pastoračních rozhovorů, duchovního slova, biblických hodin, naslouchání. Ale také vedení společných modliteb, návštěv imobilních uživatelů na pokojích, přímluvných modliteb, zpěvy písní, besedami na různá náboženská a společenská témata.