• Naším cílem je

  respektování svobodné volby klienta

 • Naším cílem je

  ochrana a respektování lidských práv klienta

 • Naším cílem je

  poskytování kvalitní a profesionální rehabilitační péče

 • Naším cílem je

  nejvyšší kvalita poskytovaných služeb

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST SV. JOSEFA, o.p.s.

je nestátní nezisková organizace. Byla založena v roce 2002 za účelem poskytování sociálních služeb. Od roku 2006 poskytuje v Domě Sv. Josefa pobytovou sociální službu Domov pro seniory klientům, kteří jsou vzhledem k věku a zdravotnímu stavu závislí na pomoci jiné osoby a nemohou žít ve svém prostředí.

Služby jsou poskytovány dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou MPSV ČR č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Aktuální zprávy

Valentýnské dopoledne 14. února 2023
17.2.2023

V měsíci únoru jsme v našem Domově pořádali Valentýnské dopoledne. ...

Den babičky a dědečka
3.2.2023

Poslední lednový den nás v domově navštívily paní učitelky s dětma z  mateřské školy s polským jazykem vyučovacím ul. Polní v Českém Těšíně....

Pěvecký sbor Godulan
20.12.2022

Po dvou letech do našeho Domova opět zavítal pěvecký sbor GODULAN - ROPICA, pod vedením prof. Alojzy Suchánka....

Legendy a pověsti o Těšínském Slezsku
5.12.2022

Na konci listopadu přijala naše pozvání paní knihovnice Ing. Marie Zientková, která si tentokrát pro nás  připravila besedu o legendách a pověstech, které se vážou k Těšínskému Slezsku. ...