• Naším cílem je

  respektování svobodné volby klienta

 • Naším cílem je

  ochrana a respektování lidských práv klienta

 • Naším cílem je

  poskytování kvalitní a profesionální rehabilitační péče

 • Naším cílem je

  nejvyšší kvalita poskytovaných služeb

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST SV. JOSEFA, o.p.s.

je nestátní nezisková organizace. Byla založena v roce 2002 za účelem poskytování sociálních služeb. Od roku 2006 poskytuje v Domě Sv. Josefa pobytovou sociální službu Domov pro seniory klientům, kteří jsou vzhledem k věku a zdravotnímu stavu závislí na pomoci jiné osoby a nemohou žít ve svém prostředí.

Služby jsou poskytovány dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou MPSV ČR č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Aktuální zprávy

Beseda s knihovnicí - 5. října 2021
7.10.2021

Na besedu u knížky jsme pozvali knihovnici z místní ropické knihovny paní Ing. Marii Zientkovou. Paní knihovnice si speciálně pro naše klienty připravila besedu o spisovatelce Vlastě Javořičské, která žila mezi léty 1890 až 1979, která byla zaměřená na milostné příběhy z venkova.
Paní knihovnice velmi poutavě a erudovaně povyprávěla o jejím životě a díle a také předvedla několik úryvků z prózy paní spisovatelky. Úterní dopoledne při dezertu, kávě či čaje a především u knížky se velmi vydařilo. Už teď se všichni těší na příští besedu.

Opékání párků - 16. září 2021
17.9.2021

Letošní opékání párků naši klienti společně s personálem Domova stihli téměř za pět minut dvanáct. Vlastní příprava k opékání začala kolem 15. hodiny. Bylo krásné a poslední teplé slunečné odpoledne. Nejdříve se podával domácí koláč s čajem či kávou. U té příležitosti jsme mezi naše klienty pozvali dvojici muzikantů s akordeonem a vozembouchem. Zábava se náramně rozběhla, pánové střídali písničky s mluvenými vtipy a historkami....

NÁVŠTĚVY NAŠEHO DOMOVA POVOLENY
17.05.2021

                  OD 17. KVĚTNA JSOU OPĚT POVOLENY NÁVŠTĚVY KE KLIENTŮM                                                                           DLE PROVOZNÍCH PODMÍNEK DOMOVA 

Ke klientům jsou povoleny návštěvy od pondělí do pátku v době od 10.00 do 16.00 hodin v počtu 2 osob plus děti.
V sobotu a neděli v době od 13.00 do 16.00 hodin v počtu 2 osob + děti
Vstup do budovy je povolen pouze hlavním vchodem.
Každý návštěvník musí mít na ústech a nose RESPIRÁTOR typu FFP2 nebo KN95, (jiná ochrana obličeje není přípustná), povinen si vydezinfikovat ruce připravenou dezinfekcí a písemně nebo zprávou SMS prokázat, případně očkovacím průkazem, že je testován NEGATIVNĚ potvrzením:
PCR testem ne starším 7 dní,
antigenním testem ne starším72 hodin,
potvrzením o prodělaném onemocnění Covid-19 ne starším 180 dnů,
potvrzením o prvním očkování starším 22-ti dnů, ale ne více než 90 dní
a nebo certifikátem o očkování starším 22 dnů ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka očkování.

     
Testování osob na místě přímo v Domově se neprovádí z provozních důvodů.
Nejbližší nemocnice, která provádí antigenní a PCR testy, je nemocnice v Třinci, nemocnice
v Českém Těšíně, nemocnice ve Frýdku -Místku, nemocnice v Havířově. V těchto zařízeních se testy provádějí bez nutnosti předchozí rezervace
Bližší informace na číslech telefonů: 558 761 564 nebo 558 761 562 
 
Žádáme o dodržování výše uvedených pokynů a děkujeme za pochopení.


 

Bylinková zahrádka - 28. května 2021
13.05.2021

Hned druhý den po posezení u vaječiny se některé naše klientky ihned daly do práce při přípravě a založení Bylinkové zahrádky. Paní Jířinka s paní Marií  se pustily do sadby sazenic v připraveném truhlíku. Pomáhala jim při tom naše sociální pracovnice paní  Anděla. Nyní už si lze jenom přát, aby svítilo sluníčko a občas to zalil déšť a nebo konvice s vodou v rukou klientů.
 
GALERIE zahrádka