• Naším cílem je

  respektování svobodné volby klienta

 • Naším cílem je

  ochrana a respektování lidských práv klienta

 • Naším cílem je

  poskytování kvalitní a profesionální rehabilitační péče

 • Naším cílem je

  nejvyšší kvalita poskytovaných služeb

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST SV. JOSEFA, o.p.s.

je nestátní nezisková organizace. Byla založena v roce 2002 za účelem poskytování sociálních služeb. Od roku 2006 poskytuje v Domě Sv. Josefa pobytovou sociální službu Domov pro seniory klientům, kteří jsou vzhledem k věku a zdravotnímu stavu závislí na pomoci jiné osoby a nemohou žít ve svém prostředí.

Služby jsou poskytovány dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou MPSV ČR č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Aktuální zprávy

Tradiční vaječina - 7. června
13.6.2022

V odpoledních hodinách se sešli klienti našeho Domova na zahradě pod pergolou, aby si poseděli při tradičním smažení vaječiny. Této příležitosti využila paní Terezka, která měla zrovna narozeniny a tak naše PSS přichystaly i malou zahradní slavnost právě na její počest. U skleničky vína za doprovodu nám dobře známých kamarádů si klienti zanotovali a rychle jim  uteklo čekání na chutnou svačinku....

Dopoledne s pěveckým souborem - 9. května
10.5.2022

Hned z kraje týdne v pondělí 9. května navštívili žáci českotěšínské základní školy s pěveckým souborem TRALLALA pod vedením paní učitelky Mgr. Beaty Brzóska. Při poslechu se leckterým klientům našeho Domova zaleskly oči a také úsměvy rozzářily jejich tváře. Krásné pěvecké představení skončilo, ale u všech zůstane hezká vzpomínka. Je milou povinností poděkovat paní učitelce za přípravu sboru a choreografii programu.
 
GALERIE Trallala

 

NÁVŠTĚVY NAŠICH KLIENTŮ BEZ OMEZENÍ
05.05.2022

S POTĚŠENÍM MŮŽEME OHLÁSIT, ŽE PO VÍCE NEŽ DVOU LETECH JSOU
 
NÁVŠTĚVY KLIENTŮ NAŠEHO DOMOVA POVOLENY OD 05. 05. 2022 BEZ OMEZENÍ.

Předvelikonoční pečení u písničky - 13. dubna
13.04.2022

Ve středu 13. dubna dopoledne naši klienti za pomoci a podpory našich aktivizačních a sociálních pracovnic připravovali k pečení tradiční a oblíbené "jidášky" a další cukroví s tématikou Velikonoc. Aby šla práce hezky od ruky, tak k této činnosti zahrál na svou kytaru a zazpíval pan Milan....