• Naším cílem je

  respektování svobodné volby klienta

 • Naším cílem je

  ochrana a respektování lidských práv klienta

 • Naším cílem je

  poskytování kvalitní a profesionální rehabilitační péče

 • Naším cílem je

  nejvyšší kvalita poskytovaných služeb

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST SV. JOSEFA, o.p.s.

je nestátní nezisková organizace. Byla založena v roce 2002 za účelem poskytování sociálních služeb. Od roku 2006 poskytuje v Domě Sv. Josefa pobytovou sociální službu Domov pro seniory klientům, kteří jsou vzhledem k věku a zdravotnímu stavu závislí na pomoci jiné osoby a nemohou žít ve svém prostředí.

Služby jsou poskytovány dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou MPSV ČR č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Aktuální zprávy

PĚVECKÝ SBOR GODULAN - 5. prosince 2019
10.12.2019

Tradiční předvánoční atmosféru našim klientům přijel naladit pěvecký sbor GODULAN. Ke známým světovým melodiím přidali písničky z našeho kraje a na závěr si zazpívali vánoční koledy všichni přítomní včetně našich...

PODĚKOVÁNÍ ZA SPOLUPRÁCI - 29. listopadu 2019
2.12.2019

V rámci uspořádání Vánoční výstavy v našem Domu Sv. Josefa nás navštívila delegace z Centra sociálních služeb v čele s panem ředitelem Ing. Janušem Foltynem. V rámci této návštěvy se majitelka společnosti paní Marie Janiczková a ředitel společnosti pan Pavel Dyrčík rozloučili s panem ředitelem Foltynem, který odchází na odpočinek do důchodu. ...

VÁNOČNÍ VÝSTAVA - 29. listopadu 2019
2.12.2019

Tradičně a každý rok v pátek před první Adventní nedělí pořádá náš Dům Sv. Josefa  Vánoční výstavu. Naši klienti společně s aktivizační pracovnicí, sociální pracovnicí, ale i dalšími zaměstnanci dlouho předem již připravovali a vyráběli vlastníma rukama výrobky a exponáty vhodné pro tento předvánoční čas. Naši milí kuchaři připravili chlebíčky, paní ošetřovatelky ve svém volném čase upekly několik plechů zákusků. K tomu dobrá káva, horký čaj a především výborná předvánoční nálada. To byly ty hlavní atributy, které zaručovaly úspěch výstavy. ...

PODZIMNÍ OLYMPIÁDA - 10. října 2019
10.10.2019

V rámci týdne sociálních služeb a v rámci otevřených dveří v našem Domě Svatého Josefa jsme uspořádali Olympiádu v netradičních disciplinách. Sportovního klání se zúčastnilo celkem pět družstev. Dvě družstva postavili klienti našeho Domova s nehrajícím kapitánem panem ředitelem Ing. Pavlem Dyrčíkem a další tři družstva byla pozvána ze spolupracujících Domovů pro seniory, a to z blízkého Centra sociálních služeb v Českém Těšíně s nehrajícím kapitánem panem ředitelem Ing. Janušem Foltynem, ze vzdálenější Bystřice z Domu s pečovatelskou službou Senior s nehrající kapitánkou paní sociální Ivou Grocholovou a z nejvzdálenějšího Domu Seniorů Pohoda z Orlové s nehrající kapitánkou paní ředitelkou Bc. Vítězslavou Lojkovou....