• Naším cílem je

  respektování svobodné volby klienta

 • Naším cílem je

  ochrana a respektování lidských práv klienta

 • Naším cílem je

  poskytování kvalitní a profesionální rehabilitační péče

 • Naším cílem je

  nejvyšší kvalita poskytovaných služeb

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST SV. JOSEFA, o.p.s.

je nestátní nezisková organizace. Byla založena v roce 2002 za účelem poskytování sociálních služeb. Od roku 2006 poskytuje v Domě Sv. Josefa pobytovou sociální službu Domov pro seniory klientům, kteří jsou vzhledem k věku a zdravotnímu stavu závislí na pomoci jiné osoby a nemohou žít ve svém prostředí.

Služby jsou poskytovány dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou MPSV ČR č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Aktuální zprávy

Procházka po okolí 15. a 21.7.2022
18.7.2022

 
Při krásném  dopolední jsme se vydali s klienty Domova na procházku po okolí naši obce. 

Někteří z nás zašli až k zámku Ropice - je  to barokní zámek který byl postaven kolem roku 1700 na místě renesanční tvrze. Obdivovali jsme krásné květiny před místním kostelem a letní sluníčko nás hřálo do obličeje.
Pak jsme všichni usedli ke stolům místní zahradní restaurace a vychutnali si skvělé kafíčko se sladkou marlenkou a někteří dostali i žízeň na čepované pivo. Nálada byla skvěla všichni jsme si ten krásný společný čas vychutnali. Bylo to moc fajn :-)
    
GALERIE Parduba 15.7.2022

     

Tradiční vaječina - 7. června
13.6.2022

V odpoledních hodinách se sešli klienti našeho Domova na zahradě pod pergolou, aby si poseděli při tradičním smažení vaječiny. Této příležitosti využila paní Terezka, která měla zrovna narozeniny a tak naše PSS přichystaly i malou zahradní slavnost právě na její počest. U skleničky vína za doprovodu nám dobře známých kamarádů si klienti zanotovali a rychle jim  uteklo čekání na chutnou svačinku....

Dopoledne s pěveckým souborem - 9. května
10.5.2022

Hned z kraje týdne v pondělí 9. května navštívili žáci českotěšínské základní školy s pěveckým souborem TRALLALA pod vedením paní učitelky Mgr. Beaty Brzóska. Při poslechu se leckterým klientům našeho Domova zaleskly oči a také úsměvy rozzářily jejich tváře. Krásné pěvecké představení skončilo, ale u všech zůstane hezká vzpomínka. Je milou povinností poděkovat paní učitelce za přípravu sboru a choreografii programu.
 
GALERIE Trallala

 

NÁVŠTĚVY NAŠICH KLIENTŮ BEZ OMEZENÍ
05.05.2022

S POTĚŠENÍM MŮŽEME OHLÁSIT, ŽE PO VÍCE NEŽ DVOU LETECH JSOU
 
NÁVŠTĚVY KLIENTŮ NAŠEHO DOMOVA POVOLENY OD 05. 05. 2022 BEZ OMEZENÍ.