• Naším cílem je

  respektování svobodné volby klienta

 • Naším cílem je

  ochrana a respektování lidských práv klienta

 • Naším cílem je

  poskytování kvalitní a profesionální rehabilitační péče

 • Naším cílem je

  nejvyšší kvalita poskytovaných služeb

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST SV. JOSEFA, o.p.s.

je nestátní nezisková organizace. Byla založena v roce 2002 za účelem poskytování sociálních služeb. Od roku 2006 poskytuje v Domě Sv. Josefa pobytovou sociální službu Domov pro seniory klientům, kteří jsou vzhledem k věku a zdravotnímu stavu závislí na pomoci jiné osoby a nemohou žít ve svém prostředí.

Služby jsou poskytovány dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou MPSV ČR č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Aktuální zprávy

NÁVŠTĚVY OD 14. ŘÍJNA 2020 NEJSOU OPĚT POVOLENY
10.10.2020

OD  STŘEDY  14. 10. 2020 NEJSOU OPĚT POVOLENY
  NÁVŠTĚVY NAŠEHO DOMOVA AŽ DO ODVOLÁNÍ !!!

 
                          

NA ZÁKLADĚ VYHLÁŠENÍ NOUZOVÉHO STAVU A VYHODNOCENÍ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACE BUDE NÁŠ DOMOV UZAVŘEN NEJMÉNĚ DO 3. LISTOPADU 2020.
O DALŠÍCH ZMĚNÁCH BUDOU NÁVŠTĚVY PŘEDEM INFORMOVÁNY

DOTAZY A INFORMACE POSKYTUJE:
ŘEDITEL SPOLEČNOSTI ING. PAVEL DYRČÍK NA TEL. ČÍSLE 739 016 125
SLUŽBU KONAJÍCÍ PRACOVNÍK PŘÍMÉ PÉČE NA TE. ČÍSLE 558 761 563


DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ


MPSV - doporučený postup - pdf    Usnesení vlády ČR č. 1029 - pdf
HRAVÉ DOPOLEDNE - 9. října 2020
01.10.2020

Naši klienti společně s pracovnicemí sociálního úseku a úseku přímé péče strávili dopoledne v prostorách jídelny, aby se zúčastnili "HRAVÉHO DOPOLEDNE". Připraveny byly pro ně různé soutěže na procvičování paměti, rozeznávání vůní, dovednostní soutěže a nechybělo ani malé občerstvení v podobě sladkého zákusku, kávy či čaje....

OPÉKÁNÍ PÁRKŮ - 30. září 2020
30.09.2020

Tradiční opékání párků se letos nemuselo vydařit kvůli deštivému a chladnému počasí. Ovšem našim klientům i pracovnicím v přímé péči a sociálního úseku to vůbec nevadilo a celé to opékací odpoledne se uskutečnilo v naší prostorné jídelně. Jako obvykle jsme začínali výborným domácím koláčem, který upekly paní kuchařky a výborným kafíčkem a čajem....

CANISTERAPIE ??? - NÁŠ DOMOV NAVŠTÍVIL FARAO - 24. září 2020
24.09.2020

V rámci "amatérské" Canisterapie náš Domov u Sv. Josefa navštívil Farao Leon Koňakov. Ne, není to ruský kníže a ani dávný vládce egyptských říší. Je to pes, Leonberger....