• Naším cílem je

  respektování svobodné volby klienta

 • Naším cílem je

  ochrana a respektování lidských práv klienta

 • Naším cílem je

  poskytování kvalitní a profesionální rehabilitační péče

 • Naším cílem je

  nejvyšší kvalita poskytovaných služeb

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST SV. JOSEFA, o.p.s.

je nestátní nezisková organizace. Byla založena v roce 2002 za účelem poskytování sociálních služeb. Od roku 2006 poskytuje v Domě Sv. Josefa pobytovou sociální službu Domov pro seniory klientům, kteří jsou vzhledem k věku a zdravotnímu stavu závislí na pomoci jiné osoby a nemohou žít ve svém prostředí.

Služby jsou poskytovány dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou MPSV ČR č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Aktuální zprávy

VALENTÝNSKÉ POSEZENÍ - 13. února
14.2.2020

V předvečer svátku Svatého Valentýna jsme naším klientům připravili odpolední VALENTÝNSKÉ POSEZENÍ. A že se bylo na co těšit dokazují fotografie. K nádherně vyzdobenému prostoru naší jídelny byla přichystaná Valentýnská tabule. Srdíčka lásky byla vidět v několika různých variantách a provedeních. Celou akci odstartoval pane ředitel, který uvítal všechny přítomné včetně paní majitelky našeho krásného zařízení a předal slovo pracovnicím sociálního úseku a aktivizace....

POZVÁNÍ NA NAROZENINOVOU OSLAVU - 10. února
10.02.2020

Pan Josef si už tradičně k oslavě svých narozenin zve svoje nejbližší přátele z řad klientů Domu Sv. Josefa. Nejinak tomu bylo i letos. K pravidelné dopolední kávě mu zajistily pracovnice sociálního úseku i sladké pohoštění ve formě domácího zákusku. Moučník s malinami měl výbornou osvěžující chuť a byl také plný vitamínů. Popřát mu tedy přišli i někteří spolubydlící klienti a také vedení Domova v čele s panem ředitelem, který panu Josefovi předal malý upomínkový dárek....

WORKSHOP - VISEGRÁDSKÁ KOOPERACE - 14. ledna 2020
15.1.2020

V rámci mezinárodního přeshraničního projektu Visegrádské kooperace v rámci spolupráce se seniory 2019 - 2020 se sešli na společném workshopu naši klienti...