• Naším cílem je

  respektování svobodné volby klienta

 • Naším cílem je

  ochrana a respektování lidských práv klienta

 • Naším cílem je

  poskytování kvalitní a profesionální rehabilitační péče

 • Naším cílem je

  nejvyšší kvalita poskytovaných služeb

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST SV. JOSEFA, o.p.s.

je nestátní nezisková organizace. Byla založena v roce 2002 za účelem poskytování sociálních služeb. Od roku 2006 poskytuje v Domě Sv. Josefa pobytovou sociální službu Domov pro seniory klientům, kteří jsou vzhledem k věku a zdravotnímu stavu závislí na pomoci jiné osoby a nemohou žít ve svém prostředí.

Služby jsou poskytovány dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou MPSV ČR č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Aktuální zprávy

S koněm ve výtahu - 31. července 2020
3.8.2020

V pátek nás v rámci hipoterapie navštívila klisnička Shetlandského ponyho Sofinka s majitelkou paní Gazdovou. Návštěva vyvolala obrovské nadšení z řad našich seniorů ale i zaměstnanců. Ochočený poník se nechal bez problémů kartáčovat, česat hřívu a to všechno za pamlsek v podobě granulí a jablíček. ...

Mše svatá za uzdravení všech nemocných - 9. července 2020
9.7.2020

I přes tíživou situaci v našem Domově, který je vinou pandemie Covid-19 uzavřen, nás navštívil kněz páter Adrian, aby celebroval Mši Svatou....

NÁVŠTĚVY OD 19. ČERVNA 2020 NEJSOU OPĚT POVOLENY
19.06.2020

OD  SOBOTY  19. 6. 2020 NEJSOU OPĚT POVOLENY   NÁVŠTĚVY NAŠEHO DOMOVA AŽ DO ODVOLÁNÍ !!!...

PODĚKOVÁNÍ ZA POMOC A SPOLUPRÁCI
7.4.2020

Všichni zaměstnanci i klienti našeho Domova pro seniory děkují aspoň touto cestou níže uvedeným územně správním celkům, společnostem, firmám, jakož i soukromým osobám za materiální pomoc a vlídné slovo. Jedná se především o zdravotnické OOPP jako jsou ústenky, roušky, respirátory, rukavice, obleky, návleky, štíty, brýle a dezinfekční roztoky, tablet, knihy, polohovací křesla....