• Naším cílem je

  respektování svobodné volby klienta

 • Naším cílem je

  ochrana a respektování lidských práv klienta

 • Naším cílem je

  poskytování kvalitní a profesionální rehabilitační péče

 • Naším cílem je

  nejvyšší kvalita poskytovaných služeb

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST SV. JOSEFA, o.p.s.

je nestátní nezisková organizace. Byla založena v roce 2002 za účelem poskytování sociálních služeb. Od roku 2006 poskytuje v Domě Sv. Josefa pobytovou sociální službu Domov pro seniory klientům, kteří jsou vzhledem k věku a zdravotnímu stavu závislí na pomoci jiné osoby a nemohou žít ve svém prostředí.

Služby jsou poskytovány dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou MPSV ČR č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Aktuální zprávy

Legendy a pověsti o Těšínském Slezsku
5.12.2022

Na konci listopadu přijala naše pozvání paní knihovnice Ing. Marie Zientková, která si tentokrát pro nás  připravila besedu o legendách a pověstech, které se vážou k Těšínskému Slezsku. ...

Výstava 22. listopadu 2022
23.11.2022

  GALERIE Výstava 22.11.2022  GALERIE Výstava 22.11.2022      GALERIE Výstava 22.11.2022 Po dlouhých dvou letech jsme opět mohli konečně a bez jakéhokoliv omezení uspořádat Vánoční výstavu, která v našem Domově tradičně probíhala každý rok. Bohatou vánoční výzdobu a především výrobky vlastnoručně vyrobili naši klienti společně s aktivizační pracovnicí....

Setkání při tanci na Sv. Martina 11.11.2022
14.11.2022

  
GALERIE Setkání při tanci

Svatý Martin k nám do Domova sice nedorazil na bílém koni, ale poslal za sebe dvě velice talentované malé krojované tanečnice, které svým vystoupením doslova vehnaly slzy do očí jak klientům, tak zaměstnancům. Tanečnice jsou žákyněmi ZŠ Ropice a přišly v doprovodu paní ředitelky, která s dětmi vystoupení také nacvičila. Do skoku jim hrály a zpívaly spolu s pastorační asistentkou také její dvě milé kolegyně a samozřejmě se přidali klienti i personál. Po krásném vystoupení odměněném hlasitým a dlouhým potleskem pak přišlo na řadu duchovní slovo formou pastoračního rozhovoru s klienty. 

Hravé dopoledne 6. října 2022
10.10.2022

V rámci týdne sociálních služeb proběhlo v našem domově v minulém týdnu „Hravé dopoledne". Klienti si v jeho průběhu měli možnost procvičit paměť formou skládání puzzlí, dřevěných vkládaček s obrázky a také prověřit motoriku házením míčků do figuríny šaška.Zároveň jsme také oslavili narozeniny jedné z našich klientek, a to úctyhodných 85 let, proto nechybělo ani sladké občerstvení ve formě zákusku ke kávě, či čaji. Dá se říct, že pořád platí staré dobré pořekadlo „Kdo si hraje, nezlobí" ????    
 
GALERIE Hravé dopoledne 6. října 2022