• Naším cílem je

  respektování svobodné volby klienta

 • Naším cílem je

  ochrana a respektování lidských práv klienta

 • Naším cílem je

  poskytování kvalitní a profesionální rehabilitační péče

 • Naším cílem je

  nejvyšší kvalita poskytovaných služeb

Dobrovolnická činnost 2015

V roce 2015 naše pastorační asistentka absolvovala společně s našimi klienty svoji dobrovolnickou činnost v délce 150 hodin formou besed, společných modliteb a rozhovorů, ať už kolektivních anebo u imobilních klientů formou individuální.

Další dobrovolnickou činností ve spolupráci s knihovnou Obce Ropice je zajištění dostupné literatury formou knih v rámci čtenářského kroužku v našem Domově. Tuto dobrovolnickou činnost provádí paní Simona Legerská v délce 12 hodin ročně.