• Naším cílem je

  respektování svobodné volby klienta

 • Naším cílem je

  ochrana a respektování lidských práv klienta

 • Naším cílem je

  poskytování kvalitní a profesionální rehabilitační péče

 • Naším cílem je

  nejvyšší kvalita poskytovaných služeb

PODĚKOVÁNÍ ZA POMOC A SPOLUPRÁCI

7.4.2020
Všichni zaměstnanci i klienti našeho Domova pro seniory děkují aspoň touto cestou níže uvedeným územně správním celkům, společnostem, firmám, jakož i soukromým osobám za materiální pomoc a vlídné slovo. Jedná se především o zdravotnické OOPP jako jsou ústenky, roušky, respirátory, rukavice, obleky, návleky, štíty, brýle a dezinfekční roztoky, tablet, knihy, polohovací křesla.
Poděkování patří Moravskoslezskému kraji, městu Český Těšín, obci Ropice, společnosti IreSoft, p. Evě Vajdové, společnosti Hartmann Rico, společnosti Nestlé, společnosti DF Partner, společnosti Energetický a průmyslový holding, Rodinné centrum Rosteme spolu, z. s., MUDr. Ingrid Ondruchové, JUDr. Evě Kodešové, Nadaci Karla Komárka, Nadaci Charty 77, APSS ČR, deníku Blesk, Vodafone Czech, Philip Morris, Mall Group a. s., Nakladatelství Albatros Media a. s. 

Za správní radu:                      p. Marie Janiczková, v. r.
Za kolektiv zaměstnanců:   p. Pavel Dyrčík, v.r.