• Naším cílem je

  respektování svobodné volby klienta

 • Naším cílem je

  ochrana a respektování lidských práv klienta

 • Naším cílem je

  poskytování kvalitní a profesionální rehabilitační péče

 • Naším cílem je

  nejvyšší kvalita poskytovaných služeb

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA - 12. dubna 2019

12.4.2019
Každoročně, vždy v poslední pátek před Velikonocemi pořádá náš Dům Sv. Josefa tradiční Velikonoční výstavu. Nejinak tomu bylo i letos. Všichni naši pracovníci se podíleli na přípravách i samotném průběhu výstavy. O vystavované výrobky se postarali naši klienti společně s pracovnicemi sociálního úseku. Naši výstavu pravidelně navštěvuje delegace z Centra sociálních služeb z Českého Těšína v čele s ředitelem panem Ing. Janušem Foltynem. Letos nás poctila návštěvou i delegace z Domova pro seniory Vesna z Orlové, vedená ředitelkou paní Ing. Šárkou Botlíkovou. Místní akční skupinu Pobeskydí reprezentovala ředitelka společnosti paní Ing. Krystyna Nováková s doprovodem. Pozvání přijal rovněž ředitel společnosti Pro North Czech, a. s. pan Ing. Czeslaw Kura. Výstavu již tradičně navštěvuje sdružení žen Klubko z Vělopolí. Zaměstnankyně Obecního úřadu Ropice v čele s paní starostkou Mgr. Uršulou Waniovou nás také opět po roce navštívily. Pravidelně na naší výstavě vystavují své ruční práce s tématikou Velikonoc také děti z ropické družiny i základní školy. Postupně přicházeli další a další návštěvníci z řad rodinných příslušníků našich klientů z blízkého i nedalekého okolí. Protože výstava byla prodejní, tak výrobky našich klientů rychle mizely z výstavních stolů. Na závěr si každý návštěvník dopřál posezení u dobré kávy či čaje s domácím zákuskem anebo chlebíčkem, které upekli a vyrobili naši pracovníci kuchyně. Ostatně na fotky z výstavy se podívejte sami. Závěrem se sluší poděkovat všem zaměstnancům za přípravu a průběh výstavy a všem, kteří naši výstavu navštívili.
 
GALERIE Velikonoční Výstava