• Naším cílem je

  respektování svobodné volby klienta

 • Naším cílem je

  ochrana a respektování lidských práv klienta

 • Naším cílem je

  poskytování kvalitní a profesionální rehabilitační péče

 • Naším cílem je

  nejvyšší kvalita poskytovaných služeb

SPOLEČNÝ WORKSHOP - 12. března 2019

12.3.2019
Pozvánku z Centra sociálních služeb Českého Těšína  na SPOLEČNÝ WORKSHOP jsme přijali velmi rádi. Z naší strany se workshopu zúčastnily dvě klientky společně s vedoucí sociálního úseku a aktivizační sociální pracovnicí. Tématem dopoledního posezení při kávě či čaji byly ruční práce spojené s ukázkami různých technik počínaje barvením, lepením, skládáním, pletením a mnohým dalším. Tento společný workshop se uskutečnil na základě velmi úzké vzájemné spolupráce našeho zařízení s Domovem pro seniory CSS a je jenom dalším krokem rozvinuté spolupráce přes společný přeshraniční projekt a řadu užitečných a vzdělávacích společných školení. Proto patří náš srdečný dík za tuto spolupráci vedení Domova a všem zaměstnancům, kteří se těchto společných akcí zúčastňují. 
 
GALERIE SPOLEČNÝ WORKSHOP